Program 100 obwodnic. Na jakim etapie jest realizacja dróg w powiecie zawierciańskim?

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, w powiecie zawierciańskim w latach 2023-2025 w ciągu drogi krajowej nr 78 zostaną zrealizowane trzy inwestycje. Będą to obwodnice Kroczyc (jej długość wyniesie ok.9,2 km), Pradeł (ok. 2,2 km) oraz Szczekocin i miejscowości Goleniowy (ok. 13,1km).


Wszystkie trzy inwestycje są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W każdym przypadku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma już za sobą otwarcie ofert złożonych do przetargu. Obecnie trwa badanie i analizowanie dokumentacji ofertowej. Ujęcie w Programie budowy 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie rozpoczęcia prac.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów jest zmniejszenie ruchu tranzytowego, jaki codziennie przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, pozytywnie wpłynie to na zmniejszenie natężenia ruchu przez miejscowości na obszarze północno-wschodniego województwa śląskiego. Nowobudowana droga przejmie znaczną część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na dotychczasowej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Znacząco wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców oraz na zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z autostradą A1, z drugiej z drogą ekspresową S7 na wysokości Jędrzejowa.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Główne założenia programu to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Fot. poglądowe GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button