Około 1 milion złotych wyniesie naprawa błędów Powiatowego Zarządu Dróg

Od marca inwestycjami w powiecie zarządza Centrum Usług Wspólnych. Instytucja odziedziczyła jednak błędy w projektach popełnione przez Powiatowy Zarząd Dróg. Ich naprawa będzie kosztowna.


Problem dotyczy dokumentacji projektowej, której przygotowanie zlecił Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2019. Niestety były one przygotowane niestarannie i pełne niedopatrzeń. Nie zawierały gwarancji i ubezpieczenia kosztów dla powiatu. Powoduje to, że naprawa błędów kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg będzie kosztowna.

Przypomnijmy jakie odcinki drogowe były przedmiotem inwestycji:

  • ul. Piłsudskiego w Zawierciu 
  • ul. Myśliwska z Zawiercia do Poręby
  • dtoga powiatowa łącząca Pilicę z Kocikową
  • przebudowa wiaduktu w Trzebyczce

Aktualnie trwają prace związane z inwestycją drogową remontu ulicy Piłsudskiego. Jest to jeden z większych projektów w okolicy. W trakcie prac wynikły jednak komplikacje. 8.10.2020 r. na podstawie wykonanego badania nośności podłoża od ronda przy ulicy Leśnej do skrzyżowania z ulicą Senatorską stwierdzono występowanie niezgodności z dokumentacją projektową. 

Konsekwencją tego była ponowna narada z projektantem. Ustalono jakie środki przedsięwziąć, aby wzmocnić podłoże oraz określono dodatkowy zakres działań. Konieczność dodatkowych prac merytorycznych spowodowała wstrzymanie remontu na ulicy Piłsudskiego do 2 listopada. Później, do 11 listopada, trwała wymiana wodociągów na tym odcinku. Obecnie prace są tam wznowione, jednak dodatkowe koszta zostały wycenione na ok. 350 złotych. Termin oddania inwestycji nie uległ zmianie.

Błąd w projekcie inwestycji drogowej na ulicy Myśliwskiej polegał na niepoprawnej szerokości drogi w dokumentacji. Na 300-metrowym odcinku zaplanowano asfalt o szerokości 5 m. Obecnie droga w tym miejscach ma 6 m. Powstał duży problem, tym bardziej, że inwestycja realizowana jest ze wsparciem środków unijnych. Oznacza to, że o każdej zmianie w projekcie należy poinformować urząd marszałkowski. W konsekwencji termin zakończenia realizacji inwestycji ulegnie przesunięciu.

Projekt drogi powiatowej z Pilicy do Kocikowej również zawiera błąd w pomiarach. Pomyłka dotyczy odcinka drogi o długości 40 m. W dokumentacji projektowej nie uwzględniono również kosztu robót dodatkowych, które są niezbędne do poprawnego wykonania zadania. Poza tym brak w nim oznakowania poziomego i pionowego.

Dużym niedopatrzeniem było pominięcie odwodnienia w inwestycji przebudowy wiaduktu w Trzebyczce. Niedopatrzenie jest poważne i powoduje konieczność przygotowania nowego projektu. Należy wystąpić o stosowne pozwolenia wodnoprawne oraz uzyskać nowe zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID.

Dodatkowe koszty w trzech inwestycjach drogowych wyniosą prawie 1 mln złotych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button