Zakończone prace związane z przebudową ulicy Polskiej. Przejedziemy tamtędy już bez utrudnień.

Prace rozpoczęto od budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę. Kolejnym krokiem remontu była wymiana nawierzchni oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z ul. Łośnicką niemalże aż do skrzyżowania z ul. Przechodnią. W zakresie inwestycji znalazła się także wymiana chodnika od ulicy Przechodniej do ulicy Sienkiewicza oraz przebudowa parkingu przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego.


Kwota realizacja zadania to ponad 3 mln 386 tys. zł. Wykonawcą prac była firma Tranzit Sp. z o.o. 50 procent kosztów remontu miasto pozyskało z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 300 tys. zł do inwestycji dołożyła huta CMC Poland Sp. z o.o, do której dojazd prowadzi m.in. właśnie ulicą Polską.

W piątek 20 listopada oficjalnego odbioru inwestycji dokonali pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu. W odbiorze uczestniczyła także Zastępca Prezydenta Miasta Justyna Miszczyk oraz przedstawiciele CMC Poland Sp. z o.o.: Zbigniew Kołton – Dyrektor ds. Logistyki oraz Mariusz Golenia -zastępca Dyrektora, który pełni jednocześnie funkcję Radnego Rady Miejskiej w Zawierciu.

Fot. UM Zawiercie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button