Usuwanie azbestu w gminie Żarnowiec

Gmina Żarnowiec dba o bezpieczeństwo swoim mieszkańców. Kontynuowana jest polityka usuwania niebezpiecznych odpadów. Zainteresowani usunięciem azbestu mogą wnioskować o dotację nawet do 100 proc. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów.


Jeśli posiadamy na swojej nieruchomości produkty zawierające azbest, powinniśmy zadbać o ich zabezpieczenie przed korozją i innymi uszkodzeniami. Jeśli jednak na skutek erozji lub mechanicznych uszkodzeń materiały zawierające azbest posiadają widoczny uszczerbek powinniśmy niezwłocznie zareagować i usunąć je z otoczenia. W żadnym razie nie powinniśmy robić tego na własną rękę. Dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy powierzyć to zadanie profesjonalistom doświadczonym w postępowaniu z materiałami zawierającymi azbest.

W wrześniu gmina Żarnowiec zrealizowała zadanie „Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnowiec w 2020 roku.”. Uzyskano finansowanie programu na kwotę prawie 70 tys złotych. Wykorzystano 35 tys złotych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35 tys złotych pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze posłużyły realizacji zadania demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Szkodliwy środek znajdował się głównie w pokryciach dachowych oraz innych elementach budulcowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Obecnie przyjmowane są wnioski do kolejnej edycji programu usuwania materiałów zawierających azbest. Niezbędne wnioski znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarnowiec lub odwiedzając siedzibę urzędu przy ulicy Krakowskiej 34 w Żarnowcu. Wnioski odbierzemy tam z pokoju nr 9. Na realizację tego zadania pozyskano 68 tys złotych ze środków zewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button