Zła jakość powietrza

W dniach 2-3 grudnia jakość powietrza spadła do poziomu drugiego. Departament Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje o sytuacji w związku z przekroczeniem pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Departament Monitoringu Środowiska w Katowicach na podstawie prognozy jakości powietrza wykonanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), która dotyczyła średniodobowych stężeń pyłu PM10 dokonał oceny sytuacji, stwierdził, że w czwartek, 3 grudnia, jakość powietrza z wyżej przytoczonych względów będzie zła. Prognozy niekorzystnych warunków dotyczą zwłaszcza godzin porannych i wieczornych. 

Przewidywania dotyczą obszarów: Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Jaworzna, Tychów, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej oraz powiatów: będzińskiego, gliwickiego, tarnogórskiego, bieruńsko-lędzińskiego, rybnickiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, wodzisławskiego, bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego.

Dla wskazanych regionów istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania w stosunku do pyłu PM10 – ok. 3 mln 800 tys.

Powiat zawierciański nie został ujęty w zestawieniu, jednakże “złe powietrze” znajduje się w pobliżu. Dlatego zaleca się wstrzymanie podróży do ww. obszarów. Obecnie, na dzień 3 grudnia godz 13, stan pyłu zawieszonego PM10 w Zawierciu jest wyższy od normy o 18 proc.

“Złe powietrze” może szczególnie negatywnie oddziaływać na osoby cierpiące z powodów problemów sercowo-naczyniowych, osoby cierpiące na przewlekłe choroby dróg oddechowych, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobą nowotworową oraz grupy osób nazywanej “ozdrowieńcami”

Zwłaszcza wyżej wspomniana grupa może odczuwać takie negatywne skutki złego powietrza, jak: pogorszenie samopoczucia, wrażenie bólu w klatce piersiowej, problemy ze złapaniem tchu, znużenie. Innymi objawami mogą być nasilenie się dolegliwości z powodu przechodzenia długotrwałych chorób np. kaszlu, dyskomfortu w klatce piersiowej, zwiększenia objawów astmy. 

Oczywiście podobne objawy nie muszą występować w powiązaniu z chorobą, doświadczać ich może również osoba zdrowa. Niemniej jednak sytuacja sprzyja infekcji górnych dróg oddechowych.

W tej sytuacji zaleca się ograniczenie czasu przebywania na wolnym powietrzu. Ograniczenia intensywnej aktywności fizycznej, zwłaszcza w przypadku wystąpienia kaszlu, pieczenia w oczach, bólu gardła. Należy też uważać z wietrzeniem pomieszczeń, najlepiej je wstrzymać. Dobrym rozwiązaniem jest także zaprzestanie czynności zanieczyszczających powietrze np. niektóre prace budowlane, pozbywanie się pyłów, palenie w kominku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button