Kolejna pomoc dla uczniów w Porębie

Na początku października do szkół podstawowych w Porębie trafiło 41 nowych laptopów. Teraz, dzięki staraniom urzędników, dokupiono 20 kolejnych.

Pandemia koronawirusa wymusiła na szkołach wprowadzenie zdalnego nauczania. Nie wszyscy uczniowie mają jednak dostęp do odpowiednich narzędzi, aby brać udział w lekcjach. Poręba po raz kolejny wychodzi z pomocą dla potrzebujących rodzin. Laptopy, które właśnie zakupiła gmina to efekt skutecznego wykorzystania możliwości, jakie pojawiły się w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła +”. Gmina Poręba uzyskała w tym projekcie aż 44 tys zł dofinansowania, przy wartości zadania opiewającej na kwotę niemal 50 tys zł.

Założeniem projektu „Zdalna Szkoła +” jest nieodpłatne użyczenie sprzętu rodzinom z trójką i więcej dzieci. Zgodnie z danymi podanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce żyje ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, które są w trudnej sytuacji materialnej. Wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Decyzję, do której rodziny trafi pomoc w postaci komputera, Urząd Miasta w Porębie pozostawia dyrektorom szkół.

Rodzice mogą wnioskować o taką pomoc dla swoich dzieci kontaktując się ze szkołą telefonicznie lub mailowo. Należy podpisać umowę użyczenia sprzętu elektronicznego (laptopy to mienie gminy, więc umowa jest wymagana – przyp.red.) i dzieci będą mogły uczyć się, korzystając ze szkolnego laptopa. Pomoc jest nieodpłatna.

Warto zaznaczyć, że obie porębskie podstawówki wcześniej miały już do dyspozycji ponad 100 laptopów, jako że Poręba jest jedną z nielicznych gmin w Polsce,  która od września 2019 roku prowadzi w szkołach projekt nauki za pomocą e-podręcznika . W Szkole Podstawowej nr 1 było ich 74, w Szkole Podstawowej nr 2 – 34. W październiku doszło do tego 41 laptopów (21 sztuk dla SP nr 1 oraz 20 sztuk dla SP nr 2 – przyp. red.), a teraz kolejne 20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button