Zaskakujące dane Urzędu Stanu Cywilnego!

Ostatni rok był trudny dla nas wszystkich ze względu na pandemię koronawirusa. Urząd Stanu Cywilnego przedstawił dane statystyczne dotyczące zgonów, rozwodów i zawarcia małżeństw z lat 2019-2020. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać.

W dobie zmagania się z pandemią koronawirusa możnaby się spodziewać dużo wyższej liczby zgonów. W roku ubiegłym zmarło “tylko” 30 osób więcej, niż w 2019. Dane dotyczące osób zmarłych w roku 2020 przedstawiają się następująco –  wystawiono 1188 aktów zgonu (w tym 773 zameldowanych na terenie Zawiercia). Natomiast nie doszło do znacznej różnicy względem 2019 roku. Wystawiono wtedy 1158  aktów zgonu (w tym 683 zameldowanych na terenie Zawiercia).

Liczba zgonów różniła się w zależności od miesiąca. Przykładowo w październiku 2020 roku wyniosła 128 (w tym 81 osoby zameldowane na terenie Zawiercia), kiedy w październiku 2019 roku wyniosła 92 (w tym 47 osoby zameldowane na terenie Zawiercia).

Urząd Stanu Cywilnego podaje jednak też pozytywne dane. Pandemia niespodziewanie wpłynęła pozytywnie na życie rodzinne. W 2020 roku doszło do 47 mniej rozwodów niż w 2019 roku. Na 88 rozwody w minionym roku przypada aż 135 rozwodów w 2019 roku. Wszyscy pamiętamy utrudnienia związane z zawieraniem związków małżeńskich spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Pomimo ograniczeń, w 2020 roku zawarto tylko 56 mniej aktów małżeńskich w stosunku do roku poprzedniego. Na 195 aktów małżeństwa w roku 2020 przypada 251 aktów małżeństwa w roku 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button