Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jak go otrzymać?

Urząd Miasta Poręba zachęca wszystkie pary, które w najbliższym czasie obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego, do zgłoszenia się do Urzędu Stanu Cywilnego w Porębie z wnioskiem o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżeństwa, które obchodziły już jubileusz złotych godów w poprzednich latach, ale dotąd nie zostały uhonorowane medalami, również mogą otrzymać takie wyróżnienia.

Przyznany medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Proces jego przyznawania jest złożony i czasochłonny. Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, na wniosek osób obchodzących jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie takiego odznaczenia. Zanim jednak wniosek zostanie wysłany do Kancelarii Prezydenta RP, dane wnioskodawców muszą być dokładnie sprawdzone, aby spełniały wymagania formalne, związane z przyznaniem medalu. Po podpisaniu postanowienia o nadaniu odznaczenia przez Prezydenta RP, wnioskodawcy zostaną listownie powiadomieni bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta RP.  Medale oraz legitymacje przesyłane są do urzędu miasta za pośrednictwem Wojewody Śląskiego. Uroczystość wręczenia medali organizowana jest raz w roku, przeważnie w IV kwartale.

Na mocy ustawy o przetwarzaniu danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do jubilatów pisemnego pytania o zgodę na wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dlatego małżeństwa, które nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęte w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aby wystąpić o przyznanie medali za długoletnie pożycie  małżeńskie, należy złożyć zgłoszenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Porębie, w terminie do 22 marca 2021 r. Należy kontaktować się z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, bądź telefonicznie pod nr tel. 32 67 71 355 wew. 115.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button