Inwestycje w Szpitalu Powiatowym. Co się zmieni?

Darowizny, zakupiony sprzęt oraz bieżąca działalność Szpitala Powiatowego w Zawierciu były głównymi tematami podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zgromadzenie, ze względu na pandemię koronawirusa, odbywało się w trybie zdalnym.

Szpital Powiatowy w Zawierciu w minionym roku przeszedł spore zmiany. W ramach darowizn ogólnopolskie, regionalne i lokalne firmy oraz samorządy wsparły szpital w 2020 r. pomocą finansową i rzeczową o wartości ponad 9,5 mln zł. Ponadto, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną za kwotę ponad 6 mln zł. Przeprowadzono inwestycje o wartości 5,4 mln zł. Do najważniejszych zdecydowanie należą modernizacja Oddziału Okulistycznego wraz z zakupem wyposażenia na kwotę 2 mln zł, dostosowanie pomieszczeń I piętra segmentu B na potrzeby Apteki Szpitalnej w kwocie ponad 610 tys. zł, prace remontowo – budowlane i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej (1,4 mln zł), pracownia RTG z wyposażeniem w aparat RTG do radiografii cyfrowej z funkcją stitchingu oraz rozbudowanie pracowni endoskopowej wraz z zakupem pierwszego w Polsce endoskopu Olympus z systemem EVIS X1 (1,4 mln zł).

W 2021 r. Szpital wyda na inwestycje ponad 25 mln zł. Część z zaplanowanych zadań jest już w trakcie realizacji. Najważniejsze z nich, przewidziane na bieżący rok to roboty remontowo – budowlane wraz z doposażeniem w Oddziałach: Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Bloku Operacyjnym, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Centralnej Sterylizatorni, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (na kwotę 13.689.516,27 zł), w tym otwarcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Oddziałem Noworodkowym (planowane na 1 marca 2021 r.) oraz pracownia rezonansu magnetycznego (III kwartał 2021 r.).

Zaplanowano modernizację istniejących pomieszczeń oraz zakup nowych sprzętów na oddziale obserwacyjno – zakaźnym z pododdziałem skórno – wenerologicznym i oddziale dziecięcym celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID19, na kwotę: 9 406 764,71 zł.

Pomieszczenia poradni przyszpitalnych przejdą modernizację, której celem będzie oddzielenie ich od budynku szpitala i pacjentów poddawanych hospitalizacji wraz z zagospodarowaniem pomieszczeń po poradniach Szpitala na potrzeby administracji. Budżet tego zadania wynosi 2,5 mln zł. Główną intencją takiego działania jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button