Jaki sprzęt otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Pilickiej?

Pomoc ze środków Funduszu Sprawiedliwości trafiła do gminy Irządze. Dzięki przyznanym środkom OSP w Zawadzie Pilickiej otrzymało nowy sprzęt. Wartość tego zadania oszacowano na 60 tysięcy złotych.

Doposażenie jednostki OSP w Zawadzie Pilickiej było możliwe dzięki otrzymanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości. Jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Natomiast jednym z celów dotacji jest realizacja przez jednostki sektora publicznego zadań związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz likwidacja skutków takiego przestępstwa.

Nowy wyposażenie zostało przed zakupem zweryfikowane i zaaprobowane przez Państwową Straż Pożarną. OSP w Zawadzie Pilickiej otrzymała: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, węże przedłużające, piłę ręczną do szkła klejonego, wybijaka do szyb hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa oraz matę narzędziową.

Umowa na przyznanie dotacji od Ministra Sprawiedliwości została podpisana 30 listopada 2020 roku. Dofinansowanie przyznano w kwocie 49 500 zł. Może dziwić, dlaczego informacja na stronie gminy o przekazaniu sprzętu została opublikowana dopiero w czwartek, 28 stycznia. Wyjaśnienie tej sytuacji otrzymujemy z Urzędu Gminy Irządze:

Czekaliśmy na rozliczenie. Sprzęt został już przekazany do strażaków OSP Zawada Pilicka – mówi Czesław Suszniak z Urzędu Gminy Irządze.

fot. UG Irządze

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button