Jesteś młody i nie możesz znaleźć pracy? Skorzystaj z programu!

Jak stworzyć warunki do pracy dla potrzebujących? Co zrobić, aby zaktywizować młodych w powiecie zawierciańskim? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

Celem programu są bezrobotne kobiety i mężczyźni w wieku 19-29 lat. Jest to projekt, dedykowany wybranym grupom społecznym. Skierowany jest przede wszystkim do grupy NEET, będącej poza strefą edukacji lub zatrudniania. Oprócz niej, z programu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie jest dostępne dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu, które nie ukończyły 30 lat. Czeka na nich pomoc w postaci 5 607 350 zł.

Nabór wniosków do programu rozpoczął się 1 stycznia i potrwa cały rok. W tym czasie zakwalifikowani uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych form wsparcia. Będą to:

 • – Staże (trwające max. 6 miesięcy)
  • Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 25 000,00 zł)
  • Zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy ( wartość refundacji do 25 000,00 zł)
  • Bony na zasiedlenie (do 8 000,00 zł)
  • Każdy uczestnik obligatoryjnie objęty zostanie usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego – czytamy w “Zasadach rekrutacji uczestnika projektu: Aktywizacja młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)”.

Zakłada się, że program realizowany będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem w sposób ciągły. Niemniej uzależnione to będzie od dostępności środków finansowych, które zostały przewidziane w ramach form wsparcia. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić odpowiedni formularz rekrutacyjny, który określi nasze kwalifikacje do programu. Zrobimy to w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Kto dokładnie zostanie objęty wsparciem? Co rozumiemy przez grupę NEET’owców, jak długo należy być bezrobotnym, by dostać miano “długotrwale bezrobotny”, jak definiuje się osobę niepełnosprawną i co oznaczają niskie kwalifikacje?

Odpowiedzi na te pytania nie mogą być jednoznaczne, dlatego przytaczamy definicje funkcjonujące w programie. Projekt skierowany jest do NEET’owców – osób, które poza odpowiednim wiekiem: 

 1. nie kształcą się
 2. nie pracują
 3. nie uczestniczą w żadnym formalnym treningu

Szacuję się, że ok. 60 proc. i więcej miejsc w programie zostanie zajętych przez takie osoby. Projekt jest skierowany w pierwszej kolejności do osób z tej grupy. Ma to związek z koniecznością realizacji obligatoryjnych wskaźników. Osoby posiadające trudności na rynku pracy, opisane poniżej, zostaną rozpatrzone w dalszej kolejności.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z przyczyny niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia czy niskich kwalifikacji – będą stanowić co najmniej 20 proc. uczestników projektu. 

Za definiowanie osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi odpowiadają odpowiednie akty prawne. Odpowiednio ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r. oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 2017 r.

W przypadku długotrwałego bezrobocia sytuacja jest zależna od wieku osoby. Dla osób, które nie ukończyły 24 lat oznacza to pozostawanie bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy. Natomiast dla osób w wieku 25-29 okres ciągłego pozostawania bez pracy wynosi ponad 12 miesięcy.

W przypadku osób o niskich kwalifikacjach może dojść do niespodzianki, gdyż projekt zalicza tutaj osoby, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły średniej.

Program “Aktywizacja osób młodych pozostający bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)”. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwoju. Dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej wynosi 4 725 874 zł.

fot. PUP Zawiercie FB

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button