Prace drogowe na ul. Piłsudskiego zostaną przyspieszone

Starosta Zawierciański – Gabriel Dors zobowiązał się do przyspieszenia prac na ul. Piłsudskiego. Skrócenie czasu prac drogowych ma związek z  wynikającymi z tego uciążliwościami dla mieszkańców. W tym celu starosta zorganizował spotkanie z wykonawcami oraz przedstawicielami Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu.

Na ulicy Piłsudskiego aktualnie trwają dwie inwestycje. Pierwsza z nich dotyczy firmy ‘’BITUM’’Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego. Realizuje ona zadanie zlecone przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie – Kromołów”.

Druga inwestycja to wymiana instalacji wodociągowych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu. Wymiana wodociągów nie była pierwotnie przewidziana, ale połączenie tej inwestycji z przebudową ulicy zaoszczędzi w przyszłości kosztów i kolejnych niedogodności na drogach. 

Zakres prac zleconych RPWiK okazał się znacznie większy, niż pierwotnie zakładano. Początkowo miała to być wymiana 700 m instalacji, obecnie jest to 1200 m oraz dodatkowo kolejny odcinek 200 m w Kromołowie. Po zrealizowaniu tych prac teren wymaga dodatkowego zagęszczenia.

Starosta Gabriel Dors zobligował wykonawców, by skoncentrowali swoje siły na jak najbardziej dynamicznej pracy. Cały proces realizacji inwestycji powoduje spore uciążliwości dla mieszkańców miasta. Wykonawcy zapewnili usprawnienie procesu przebudowy oraz skierowanie na ulicę Piłsudskiego większej grupy pracowników, by przyspieszyć prace. 

W spotkaniu wzięli udział: Tomasz Migalski – prezes  Firmy „BITUM” wraz z dyrektorem technicznym i kierownikiem budowy. Ze strony RPWiK – Sylwester Myga, dyrektor Techniczny RPWiK. Powiat Zawierciański reprezentowali Starosta Zawierciański, Wicestarosta Paweł Sokół oraz pracownicy Centrum Usług Wspólnych i Wydziału Dróg Powiatowych.

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button