Zawiercie: Zbliża się termin wymiany pieców! Sprawdź, czy możesz uzyskać dotacje na wymianę kotła!

Zbliża się data wymiany pierwszej partii kotłów centralnego ogrzewania – tak przewiduje uchwała antysmogowa. Straż Miejska w Zawierciu przypomina, że zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej, użytkownicy starych pieców na paliwa stałe muszą wymienić je na nowe kotły 6 klasy lub inne, ekologiczne źródła ciepła, takie jak: ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła czy fotowoltaika. 

Według przepisów, wszyscy użytkownicy starych kotłów muszą je wymienić na nowe, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania. 10- letnie i starsze trzeba wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku, kotły użytkowane od 5-10 lat – do końca 2023 roku, użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana kotłów 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczna data ich wymiany na klasę 5 wydłużona została do końca roku 2027. Zapisy uchwały obowiązują wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim, a więc: mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą – kotły o mocy do 1 MW, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne.

Czego nie wolno palić? Przede wszystkim węgla brunatnego oraz paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem tego surowca, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 i biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane, zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych, jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownik instalacji, naruszający przepisy uchwały, może być ukarany grzywną do 5 tys. zł. lub mandatem do 500 zł.

Czy można dostać dofinansowanie? Tak! 

Urząd Miejski w Zawierciu udziela dotacji do wymiany pieca. Procedura skierowana jest do osób fizycznych, które na terenie nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi zlikwidowały nieefektywne źródło ciepła i wprowadziły kocioł centralnego ogrzewania elektryczny, gazowy lub olejowy. 

Celem ubiegania się o pomoc finansową, należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):

  • potwierdzenie tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości,
  • rachunek lub faktura dokumentująca zakup urządzenia – wystawione na Inwestora, a w przypadku, gdy zakup urządzenia stanowił część modernizacji systemu grzewczego – dodatkowo specyfikacja do rachunku lub faktury, wystawiona przez sprzedawcę, z wyszczególnieniem kosztów zakupu urządzenia brutto,
  • w przypadkach zakupu kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego – dokument przekazania starego pieca do złomowania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania części zdemontowanego pieca,
  • w przypadku kotłów gazowych – umowa z operatorem sieci gazowej,
  • w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego – umowa z operatorem sieci energetycznej,
  • w przypadku, gdy nieruchomość, na której przeprowadzono inwestycję przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków,
  • w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, gdyż budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – umowy i dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, obejmujący okres 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku, tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością uniemożliwiającą wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia.

Potrzebujesz więcej informacji? Uzyskasz je w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, a dokładniej w Biurze Obsługi Interesanta – w pokoju nr 213.

Monika Ociepka

Jeden komentarz

  1. Co mają zrobić mieszkańcy podkądzielowa gdzie nie ma gazu i kanalizacji a grzać trzeba średnia wieku mieszkańców tej dzielnicy to70lat, i więcej kto im pomoże

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button