Konkurs dla młodzieży w Szczekocinach

Masz głowę pełną świetnych pomysłów? Tylko brak środków na ich realizację? Mamy dobrą wiadomość! Możesz je pozyskać. Do 26 marca trwa zgłaszanie wniosków w konkursie: „Szczekociny. Miejsce aktywności młodzieży”. 

Głównym założeniem konkursu jest uwolnienie, a następnie wykorzystanie potencjału grup nieformalnych do podejmowania działań na terenie gminy Szczekociny. Sprawdź, czy masz szanse otrzymać 3 tys. zł. Priorytetowym jego celem jest rozwój aktywności społecznej oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich. Jak zamierza się to osiągnąć? To łatwe, należy na terenie gminy Szczekociny wykonywać działania zgodne przytoczonymi celami. 

  • Wspierać i upowszechniać aktywność społeczna
  • Pozostawać otwartym na potrzeby otoczenia
  • Wspierać i promować różne formy wolontariatu, które zmierzają do budowy wspólnoty społecznej i tożsamości lokalnej
  • Wymieniać dobre praktyki i doświadczenia z mieszkańcami gminy Szczekociny

Warto nadmienić, że o potrzebie powstania w Szczekocinach pisaliśmy w tekście „Czy w Szczekocinach powstanie nowe miejsce dla młodzieży?”. Czytamy w nim m.in.

Miejsce jest potrzebne do tego, abyśmy mogli wewnętrznie i oddolnie jako młodzi ludzie coś zorganizować, żeby się spotykać, móc zaangażować naszych znajomych i mieć wpływ na to co się będzie działo – dodaje Paweł Basoń, absolwent LO Romana Czerneckiego w Szczekocinach

Wymyślona, a następnie wprowadzana w życie działalność może tak naprawdę dotyczyć różnych obszarów życia i sfer działania człowieka. Całkowity budżet konkursu wynosi 12 tys. zł. Przy czym maksymalna wysokość dotacji sięga 3 tys. zł. 

Przyznane fundusze tylko i wyłącznie mogą zostać użyte na zakup niezbędnych rzeczy do realizacji projektu. Ponadto wydatki powinny być przemyślane i prowadzące do osiągnięcia celu. Oczywiście muszą być także udokumentowane i mieścić się w przewidzianym budżecie projektu.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które dotyczą różnych obszarów np.

  • Aktywności fizycznej
  • Kultury
  • Edukacji
  • Ekologii
  • Pomocy społecznej (również aktywizacji społecznej)
  • Innych zgodnych z założeniami konkursu

Konkurs obywa się od 16 lutego i potrwa do 31 sierpnia. Tutaj w kwestii wyjaśnienia – projekt musi być zrealizowany do 90 dni od momentu podpisania umowy. Czyli najpóźniej zadanie możemy zacząć w czerwcu. Za jego realizację odpowiada (jako „operator”) Edukacyjna Fundacja im. Romana Czarneckiego oraz (jako „partner”) Urząd Miasta i Gminy Szczekociny. Powstał dzięki inicjatywie Jacka Lipy, burmistrza miasta i gminy Szczekociny. 

Termin składania wniosków upływa po 26 marca, po godzinie 15. Do tego dnia i godziny mamy czas, aby złożyć wymagane dokumenty w siedzibie „partnera” – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny przy ul. Senatorskiej 2, 42-445 Szczekociny. Wniosek musi być wydrukowany oraz podpisany przez „Opiekuna” projektu – osobę wyznaczoną do reprezentowania grupy podczas konkursu. Na kopercie wymagany jest dopisek: „Szczekociny. Miejsce aktywności młodzieży”.

Wniosek do projektu jest dostępny do pobrania stąd. Natomiast regulamin konkursu: „Szczekociny. Miejsce aktywności młodzieży” jest dostępny tutaj

Po złożeniu wniosku komisja składająca się z minimum 3 osób dokona formalnej i merytorycznej jego oceny. Na tym etapie dopuszcza się możliwość wezwania operatora celem naprawy uchybień we wnioskach. Decyzja komisji jest ostateczna. Nie przewiduje się możliwości odwołań od merytorycznych ocen wniosków. Realizacja projektu nastąpi na podstawie umowy zawartej między „operatorem” a „realizatorem”. Wzór takiej umowy do wglądu dostępny jest tutaj.

fot. Fundacja EFC FB „Programu Stypendialnego Horyzonty”

fot. UMiG Szczekociny

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button