Co dofinansowano w gminie Żarnowiec?

Prawie 523 tys. zł. otrzymała gmina Żarnowiec od Zarządu Województwa śląskiego. Pieniądze trafią do szkół podstawowych na terenie gminy. Jaki jest ich cel?

Zacznijmy, od wyjaśnienia skąd pochodzą fundusze i jak trafiły do gminy. Tym bardziej że placówki edukacyjne zasili niemała kwota. Zostanie wykorzystana w szkołach w Chlinie i Żarnowcu. Jest to dotacja celowa przeznaczona do realizacji celów edukacyjnych. Została przyznana w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19, a dokładnie mówiąc jego poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

W środę, 10 lutego, została podpisana umowa między gminą Żarnowiec a województwem śląskim. Województwo śląskie było reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego, który jednocześnie pełnił rolę: „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Na podstawie umowy przekazane zostaną fundusze, które w ciągu 2-letnich projektów wprowadzą „Innowacyjną edukację” w szkołach w Chlinie i Żarnowcu.

Termin realizacji obu projektów jest przewidziany w okresie: 

  • od 1 listopada do 31 października 2022 r.
  • Projekt zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego ww. szkoły, podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach 3 modułów:

1. Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych,

2. Szkoła Eksperymentu i Kreatywności: praca metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego,

3. Szkoła Doświadczeń: wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne – informuje na stronie gmina Żarnowiec.

Wysokość funduszy przyznanych szkołom się różni, lecz nie ma w tym nic dziwnego. Szkoła Podstawowa w Żarnowcu jest ponad dwukrotnie liczniejsza. 

  • Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Chlinie wynosi 168 423,75 zł. W projekcie weźmie udział 60 osób (50 uczniów i 10 nauczycieli).
  • Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Żarnowcu wynosi 354 363,75 zł. W projekcie wezmą udział 132 osoby (120 uczniów i 12 nauczycieli).

fot. pixabay

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button