Jakie korzyści przyniesie rozbudowa drogi gminnej w Szczekocinach?

Szczekociny się zmieniają. Za wdrażaną formułą „zaprojektuj i wybuduj” kryją się tak naprawdę pragmatyczne i strategiczne cele. Jakie korzyści przyniesie rozbudowa drogi gminnej 647031 S w Szczekocinach?

Projekt przebudowy ww. drogi gminnej jest na tyle złożony, że wymaga zawierania porozumień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Jest to związane z trwającymi równolegle pracami, których celem jest aktualnie trwająca budowa obwodnicy. Dodajmy, że droga gminna 647031 S łączy DK 78 oraz DK 46.

Będzie bezpieczniej i wygodnie – deklaruje Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

Przed rozpoczęciem inwestycji konieczny było załatwienie czynności formalnych i organizacyjnych. Dlatego też Jacek Lipa, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, podjął kluczowe kroki. Jakie? Oczywiście podpisał umowę w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach”. Umowę zawarł Jacek Lipa, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR sp. z o.o., Pawłów 100, 27-225 Pawłów. Do jej podpisania doszło w poniedziałek, 15 lutego.

Firma zadeklarowała się wykonać zadanie, które polega na rozbudowie drogi gminnej na łącznej długości 1220 m. Pracę dotyczą drogi gminnej, która znajduję się w ciągu ulic: Cmentarnej, Przemysłowej i Mleczarskiej.

W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, nowe parkingi k. cmentarza parafialnego, dostosowana zostanie m.in. szerokość jezdni w ul. Cmentarnej z 5,00 m do 6,00 m na pełnej podbudowie – informuje Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach.

Poza wykonaniem prac budowlanych, w ramach inwestycji istotna jest praca merytoryczna i formalna. Czyli uzyskanie koniecznych opinii, uzgodnień oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Nie można też zapominać o pozostałych decyzjach administracyjnych, bez których inwestycja nie będzie mogła wystartować.

Przeprowadzane roboty budowlane muszą być oparte na obowiązujących przepisach. Poza dokumentacją projektową, przygotowywaną przez wykonawcę, będą to również Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych  (STWiORB).

W poniedziałek, 22 lutego, gmina Szczekociny na Facebooku opublikowało informację, że stan dróg jest stale monitorowany. Po okresie zimowym w przypadku [potrzeby są one naprawiane. Obecnie rozpoczęto prace na drodze krajowej nr 78.

fot. UMiG Szczekociny FB

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button