W 23 minuty z Zawiercia do Pyrzowic – podpisanie umowy!

18 lutego podpisano umowę w sprawie zarządzania i sprawowania nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. 

W ramach tego zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Cały projekt obejmie 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą osiągać prędkość do 140 km/h. Inwestycja obejmie 59 obiektów inżynieryjnych, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice. Wzrośnie również poziom bezpieczeństwa dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych. Oto mapa przyszłej linii nr 182:

Inżynier kontraktu, otrzyma konkretne obowiązki:  czuwanie nad procesem inwestycyjnym – kontrola techniczna nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość wykonywania oraz uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

Jak mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

Dokument, który został podpisany, ma wartość 9,6 miliona złotych netto. Wykonawcą została firma TPF sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

,,Umowa na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i budową jest istotnym krokiem w realizacji inwestycji. W znaczący sposób poprawi się skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami województwa śląskiego, sprawność kolei aglomeracyjnej, a także połączenia dalekobieżne. Projekt ma również istotne znaczenie dla zwiększenia roli kolei w przewozach towarowych.”

Jak oświadcza Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury:

,,Podpisana umowa na nadzór powinna zapewnić sprawną realizację przedsięwzięcia. Projekt łączy środki komunikacji i umożliwia dojazd koleją do portu lotniczego „Katowice Airport”. Zwiększamy dostępność do kolei. To także impuls do rozwoju gospodarczego regionu. Do realizacji projektu wykorzystujemy środki unijne. Tworzymy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną.”

Rozpoczęły się pierwsze działania w celu realizacji zapowiadanej inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ważną informacją dla zawiercian jest fakt, iż w pierwszej kolejności obejmą one infrastrukturę w Zawierciu. Będą one obejmować kolejne etapy: przebudowanie torów oraz mostu kolejowego, powstanie nowej sieci trakcyjna, pojawienie się peronu nr 3 i nowego toru oraz przebudowa dwóch kolejnych. Działania te są także nastawione na innowację sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Czekamy na dalsze kroki postępowania dotyczące tej inwestycji.

Fot. Twitter – PKP PLK SA

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button