Daj się porwać wiośnie – zbliża się konkurs graficzny

Termin zgłaszania prac do konkursu mija w piątek, 9 kwietnia. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Idzie wiosna, piękna i radosna” jest Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

W konkursie mogą wziąć udział różni wiekowo uczestnicy, został on podzielony na trzy kategorie wiekowe:

  • I – dzieci w wieku: 6-8 lat
  • II – dzieci w wieku 9-11 lat
  • III – młodzież w wieku 12-16 lat

Od uczestników oczekuje się samodzielnego wykonania prac graficznych, które będą sporządzone w dowolnej technice – tj. rysunek, malarstwo, collage. 

Niedozwolone jest przygotowywanie prac z użyciem programów komputerowych, niedopuszczalne jest również zgłaszanie prac z użyciem materiałów sypkich i odstających.

Jedynym akceptowalnym w konkursie formatem jest: A3.

Konkurs graficzny jest oczywiście szansą na dobrą zabawę dla dzieci i młodzieży, niemniej, jak mówi jego regulamin, realizowane są też inne cele:

  • Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i pór roku
  • Pobudzenie wrażliwości i wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu
  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej

Do każdej zgłaszanej w konkursie pracy wymaga się załączenie: Karty zgłoszeń oraz informacji, takich jak: imię, nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje lub adres prywatny.

Dostarczanie prac odbywa się za pomocą poczty lub kuriera na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy. Regulamin konkursu „Idzie Wiosna Piękna i Radosna” informuje, że przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Tym samym zyskuje on możliwość ich publikacji.

Po dostarczeniu prac powołane przez MOK w Łazach jury dokona ich oceny, mając na uwadze takie kryteria jak: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, estetyka wykonania.

Laureaci i osoby wyróżnione zostaną podani do wiadomości publicznej 16 kwietnia. Jury poinformuje o rezultatach konkursu na stronie internetowej: http://www.moklazy.pl/. Przewidziano nagród i wyróżnień, którymi będą dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

fot. https://www.moklazy.pl/

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button