5 faktów, których nie wiedziałeś o Zawierciu

Często mieszkając w mieście, w którym się urodziliśmy, nie znamy jego historii, tradycji, ani związanych z tym miejscem opowieści. Na przykład, że w czasie okupacji niemieckiej zmieniono nazwę miasta na Warthenau, jakie inne ciekawe fakty skrywa powiat zawierciański?

Fakt numer 5- początek kolejnictwa na ziemi zawierciańskiej

Pierwszy pociąg przez Zawiercie przejechał 1 grudnia 1847 r. Jednotorowa linia kolejowa połączyła Częstochowę i Ząbkowice. Trasa liczyła około 56 km. Obecnie przejazd Kolejami Śląskimi tej trasy zajmuje 1 h i 11 min, Natomiast ruch dwutorowy został uruchomiony w 1881 r.  Jego trasa przebiegała z Koluszek do Ząbkowic. 

Fakt numer 4 – I Liceum Ogólnokształcące

1 września 1933 roku otwarto pierwszy oddział Państwowego Gimnazjum koedukacyjnego przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Zawierciu. 1 września 1948 roku doszło do połączenia Gimnazjum i Liceum ze Szkołą Podstawową nr 2, tworząc Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Niedziałkowskiego.

Fakt numer 3 – pierwszy polski burmistrz

Stanisław Szymański zapisał się na kartach historii jako pierwszy polski burmistrz Zawiercia. Był dyrektorem fabryki Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie”. Zasłużył się dla miasta pracą na polu społeczno-kulturalnym, na przykład przyczynił się do budowy szkoły przy TAZ.

Fakt numer 2 –  pierwsza organizacja kulturalna

Pierwszą organizacją kulturalną utworzoną na terenie Zawiercia było Towarzystwo Śpiewacze „LIRA”, które powstało w 1912 roku. Inicjatywa ta była kontynuacją działalności chóru kościelnego „Lira” założonego przez ks. Franciszka Zientarę w 1897 r.

Fakt numer 1 – najstarsza dzielnica Zawiercia

Kromołów liczy sobie już 828 lat, jego nazwa wywodzi się od rycerza Cromoli. Dzielnica powstała, dzięki panującemu ówcześnie księciu Bolesławowi Krzywoustemu. Pierwsza wzmianka o miejscowości została zamieszczona w bulli papieża Celestyna III 8 kwietnia 1193 roku. Ciekawostką z tej dzielnicy jest fakt, iż w 1669 r., w drodze na swoją koronację, odwiedził król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki.

Fakty wskazują na to, że Zawiercie, pod względem historycznym, jest całkiem ciekawą krainą. Może od czasu do czasu warto usiąść z kubkiem gorącej herbaty i zgłębiać wiedzę na temat miejsca, w którym mieszkamy od urodzenia.

Martyna Urban

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button