Powiat przeciwdziała PRZEMOCY domowej

Rodzina jest gronem najbliższych nam osób, w którym się obracamy. Niestety często doświadczamy w niej konfliktów. Jedną z nich jest przemoc domowa, na którą wpływ ma obecna pandemia. Gdzie zgłosić się, aby uzyskać pomoc w powiecie zawierciańskim?

Problem przemocy w rodzinie jest zjawiskiem społecznym o skomplikowanych uwarunkowaniach psychologicznych, zróżnicowanych przyczynach i złożonych konsekwencjach dla wszystkich członków rodziny, wywołującym niekorzystne skutki społeczne. – czytamy w Raporcie Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie za rok 2019. 

Zjawisko to w szczególności jest nasilone w województwie śląskim. W artykule z grudnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar,  informuje, że pandemia Covid-19 spotęgowała zjawisko przemocy domowej w rodzinie. Wspomina także o niepokojących doniesieniach innych państw, które potwierdzają gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń przypadków przemocy domowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, zaapelował:

„Razem powinniśmy stawić czoło temu problemowi. Mimo zagrożenia musimy pozostać wrażliwi na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić.”

Epidemia i jej konsekwencje ograniczające wolność osobistą, nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową pozostaną pozbawione niezbędnego wsparcia. W powiecie zawierciańskim placówką, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Zostało ono powołane na mocy Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. Starosta Zawierciański w 2000 r. utworzył przy PCPR Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby miejsce było wielofunkcyjne. Dodatkowo od 1 marca 2018 w strukturze PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mogą zgłosić się osoby, które potrzebują pomocy z zakresu społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rejon działania PCPR obejmuje Powiat Zawierciański tj. 10 Gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie, Żarnowiec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie. Z placówką można się skontaktować pod numerem telefonu 32/ 67 107 48 do 50 lub w celu uzyskania niezbędnej pomocy wejść na stronę. 

Źródło: rpo.gov.pl/pcpr.zawiercie.powiat.pl

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button