Gowin: Zaangażowanie samorządowców w SIM pozwala na powstanie nowych mieszkań w Zawierciu.

7 maja 2021 roku odbyła się konferencja z udziałem Jarosława Gowina -wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii, Anny Korneckiej – wiceministera rozwoju, pracy i technologii, Bartłomieja Druzińskiego – prezesa Krajowego Zasoby Nieruchomości oraz  Łukasza Konarskiego -prezydenta Zawiercia.

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu powołania nowej spółki SIM SMS, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie). Nowo stworzony podmiot ma za zadanie wspomóc rynek mieszkalnictwa społecznego w Polsce i kreować warunki, które zwiększą dostęp do tanich mieszkań. Wydaje się, że w przyszłości mogą wyprzeć Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli popularne TBS’y. 

Najważniejsze założenia Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

  • Na realizację inwestycji mieszkaniowej z SIM samorządy otrzymają dofinansowanie wynoszące do 35 proc. jej kosztów.
  • Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
  • Na tworzenie nowych SIM-ów z udziałem gminy, samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł.
  • SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym.
  • Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20% (25% w dużych miastach) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.
  • Społeczny Pakiet Mieszkaniowy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i na etapie prac w komisjach sejmowych.

Jarosław Gowin zapytany o to jak władze będą koordynować projektem, odpowiada: “kluczowym atutem tego programu jest to, że 60 % wkładu będzie pochodziło z budżetu państwa. Możliwe, że ten procent zwiększy się do 80. Nie byłoby zainteresowania samorządowców gdyby było inaczej, ponieważ samorządowcy twardo stapiają po ziemi. Te pieniądze pozwolą na to, żeby w Zawierciu powstało ok.150 mieszkań. Mam nadzieję, że ten program będzie się rozwijał i w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Stworzyliśmy transparentne zasady przydziału tych środków. Te określone kryteria są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski mówił również o tym, że “wszystko, co robimy, jest zgodne z przepisami prawa. Powołanie spółki oraz wszystkie kroki, które zostały podjęte, mają podstawę prawną. Obecna sytuacja jest jasna i przejrzysta i w związku z tym chciałbym przedstawić prezesa spółki Pana Grzegorza Noconia”.

Jak zostało wspominane Grzegorz Nocoń, został prezesem nowo powstałego podmiotu. Jest mieszkańcem Olkusza. W trakcie konferencji wypowiadał się następująco: “to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. To będzie pomnik, który zostanie, ponieważ tych mieszkań nikt nie zburzy. Będą służyć mieszkańcom podmiotów tworzących spółkę. Proszę o to, żebyście wszyscy trzymali za mnie kciuki, a efekty poznamy w niedalekiej przyszłości”.

My również życzymy sukcesów nowemu prezesowi. Żywimy nadzieję, że inicjatywy miasta Zawiercie będą wspierać mieszkańców w sferze mieszkalnictwa i polityki społecznej.

Adrian Misiak

2 komentarzy

  1. dlaczego prezydent miasta musiał powoływać się na „zgodność z przepisami prawa” o raz „przejrzystość”?
    jeżeli tgo jest takie oczywiste to raczej nie trzeba tego mówić, podkreślać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button