Studencie uciekaj z Zawiercia

Czy Zawiercie jest miastem perspektyw? Nie tak dawno było miastem akademickim, w latach 1999-2015 posiadało swoją kuźnię talentów. Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania zamknięto, ale pozostał opustoszały budynek w centrum Zawiercia. 

Opuszczony przez ludzi budynek mieści się przy ul. Marszałkowskiej 28 D w Zawierciu. Nie jest aktualnie wykorzystywany, natomiast obiekt de facto stał się miejscem niszowej rozrywki. Dzisiaj miejsce pozostaje odwiedzane przez amatorów urbexu. Termin zyskuje współcześnie na coraz większej popularności, czym właściwie jest urbex?  

Urbex (z ang. urban exploration — eksploracja miejska) — forma aktywności polegająca na eksplorowaniu opuszczonych, zrujnowanych, zapomnianych, niedostępnych czy ukrytych budynków i instalacji stworzonych przez człowieka. Celem osób uprawiających urbex jest filmowanie, fotografowanie lub po prostu zdobywanie informacji dotyczących danego miejsca. Wszystko odbywa się bez ingerencji w jego stan, zgodnie z zasadą take only pictures, leave only footsteps (pol. zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp) – czytamy w artykule: “Co to jest urbex?” 

Opuszczona szkoła administracji i zarządzania w Zawierciu., YouTube, 24 luty 2019

Ponowne odkrywanie starego miejsca może być pasjonującym przeżyciem, jeśli tylko nie wiąże się ono z ryzykiem dla zdrowia lub życia. Postanowiliśmy zapytać o aktualny stan budynku i jego potencjalne stwarzanie zagrożenia, okazuję się jednak, że uzyskanie odpowiedzi nie jest łatwe. 

Budynek nie należy do miasta, a WSAiZ nigdy nie podlegała Urzędowi Miejskiemu w Zawierciu. W związku z tym uważam, że nie jesteśmy właściwym adresatem tych pytań – pisze Patryk Drabek, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 

Skierowanie pytania do Kuratorium Oświaty w Katowicach również nie przyniosło odpowiedzi. Okazuję się, że jurysdykcja nad uczelniami wyższymi należy do najwyższych władz państwowych. Szkoły wyższe działają jako samodzielne i niezależne jednostki organizacyjne, co więcej zasady ich organizacji i funkcjonowania opierają się na samorządności i korporacyjności. Oznacza to, że zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym uczelnie są autonomiczne – mówi Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEiN.   

Śląski Kurator Oświaty nie jest właściwym adresatem Pana pytań w sprawie Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu (…) Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu, będąca wyższą uczelnią niepubliczną, podlegała nadzorowi ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego – pisze Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

W związku z powyższym, aby uzyskać odpowiedzi co do aktualnej sytuacji właścicielskiej i bezpieczeństwa, zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczelnia niepubliczna o nazwie Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu działała w latach 1999-2015. Jej założycielem był podmiot “Europol” Sp. Z o. o. (KRS: 0000190814). Decyzją właściciela, przejętą na drodze uchwały, uczelnia została postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 2015 r. 

[Na podstawie obowiązującego prawa -red.] Założyciel, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może zlikwidować uczelnię niepubliczną po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów. Założyciel nie był zatem zobowiązany do wskazania powodów podjęcia decyzji o zamiarze zlikwidowania uczelni niepublicznej – dodaje Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEiN.  

Informacje o Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zawierciu przeczytamy w Ewidencji uczelni niepublicznych, na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Polon. Informacje znajdziemy pod numerem wpisu 158 (uczelni niepublicznych). 

Posługując się numerem KRS przeczytamy dodatkowe informacje o założycielach spółki “Europol Sp. Z o. o. “, która założyła uczelnie. Możemy w tym celu skorzystać z wyszukiwarki KRS

Za utrzymanie budynku odpowiada właściciel, jak widzimy na załączonym filmiku kondycja budynku nie jest alarmująca. Przy czym w ubiegłych latach w obiekcie dochodziło do pożarów. 

Odnosząc się do kwestii kontrolowania stanu technicznego budynku uczelni należy zaznaczyć, że obowiązki w zakresie właściwego utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego oraz zapewnienia  jego bezpiecznego użytkowania spoczywają na  jego właścicielu lub zarządcy (art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm., dalej: Prawo budowlane). Zgodnie z art. 80 ust. 2 Prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 4, następujące organy: 1) powiatowy inspektor nadzoru  budowlanego; 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej; 3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organem właściwym dla przyjęcia zgłoszenia o złym stanie technicznym budynku jest zatem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – kończy Anna Ostrowska.

Uczelnia w czasie swojego istnienia kształciła na dwóch kierunkach, były nimi: informatyka w zarządzaniu, oraz turystyka i rekreacja. Zajęcia na ostatnim odbywały się od 2008 r. w Sosnowcu. Uczelnia posiadała uprawnienia do nadawania tytułów licencjata lub inżyniera.

Prowadzone były również zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Krzysztof A. Kluza

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button