Jakie zmiany czekają gminę Irządze? – Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

W inicjatywie Jurajskiej Mapy Potrzeb Seniorów w Gminie Irządze zaangażowało się Koło Aktywnych Kobiet, którego uczestniczki aktywnie działają na rzecz swojej lokalnej społeczności w Woźnikach.

Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W Kobietach Siła” – organizacja działa od 2009 roku i prowadzi działalność o charakterze naukowo-technicznym, opiekuńczo-wychowawczym, oświatowym i kulturalnym w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. Swoimi działaniami wspierają rozwój społeczności lokalnych, jak również pomagają rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Panie aktywnie działają na różnych płaszczyznach, jednocześnie aktywizując lokalną społeczność.

Warsztaty, w których uczestniczyli seniorzy po 60 roku życia, przeprowadził Pan Jacek Pałucha. Omawiał on to, w jaki sposób można decydować o ważnych sprawach publicznych. Na podstawie przykładów oddolnych inicjatyw omówił ze słuchaczami, dlaczego przedstawiciele władzy muszą brać przy podejmowaniu decyzji pod uwagę zdanie społeczeństwa. Spotkanie to składało się zarówno z części teoretycznych jak i praktycznych.

Odbył się również spacer, podczas którego seniorzy wskazali, które ulice wymagają doświetlenia i na których drogach jest niebezpiecznie, ponieważ nie zadbano odpowiednio o przejścia dla pieszych. Uczestnicy zaznaczyli również, że nie mają miejsca, w które byłoby ogólnodostępne dla mieszkańców chętnych do spotkań i wspólnych aktywności. Wszystkie problemy zostały spisane oraz naniesione na mapę poglądową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button