Laptopy dla zawierciańskich szkół

Zamknięcie w połowie marca szkół w związku z pandemią koronawirusa wymusiło na uczniach, rodzicach i nauczycielach rozpoczęcie nauczania zdalnego. Wiązało się z tym wiele problemów, wśród których był brak odpowiedniego sprzętu komputerowego. Część uczniów, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej była zagrożona brakiem możliwości kontynuowania procesu kształcenia w sposób zdalny.


W odpowiedzi na apele samorządów, przedstawicieli oświaty, rodziców Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło 1 kwietnia program „Zdalna szkoła”. W ramach programu unijnego finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w skali kraju przeznaczono na ten cel 186 mln zł. Samorządy na kupno laptopów, lub tabletów mogły wydać od 35 tys. do 100 tys. zł. Wysokość kwoty zależy od liczby uczniów w danej gminie, lub powiecie. W programie „Zdalna szkoła” istotne jest to, że nie wymagano od jednostek samorządu terytorialnego wkładu własnego, tak jak w innych projektach. Ministerstwo Cyfryzacji nie określiło parametrów sprzętu, ale ważne jest objęcie pomocą, jak największej grupy uczniów.

Jakim szkołom przyznano laptopy? 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 gmina Zawiercie zakupiła za 100 tys. zł 34 laptopy dla uczniów szkół podstawowych. Do rozdziału komputerów do poszczególnych szkół zaangażowano Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. Zdecydowano, iż do każdej placówki zostaną przesłane po trzy laptopy, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 6, która miała otrzymać cztery ze względu na największą liczbę uczniów. O tym, któremu dziecku wypożyczyć sprzęt komputerowy decydują dyrektorzy placówek oświatowych.

Do zawierciańskich szkół trafi 80 komputerów 

Potrzeby zawierciańskich dzieci, okazały się większe i zdecydowano się na ponowne wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zakupu laptopów. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Cyfryzacji i 19 czerwca władze miejskie poinformowały, że kupiono kolejne 46 laptopów za ponad 100 tys. zł. Sprzęt ma trafić do rodzin wielodzietnych 3+, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W sumie do zawierciańskich dzieci trafi 80 komputerów.

fot. UM Zawiercie

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button