Zawiercie ma platformę do konsultacji społecznych

Od kilku tygodni Zawiercie dysponuje specjalnym portalem, na którym przeprowadzane są konsultacje społeczne. W ten sposób władze mogą pozyskać opinię mieszkańców na temat inwestycji oraz strategii rozwoju miasta. 

Według portalu organizacji pozarządowych konsultacje społeczne to dialog, który jest prowadzony między przedstawicielami władz, a mieszkańcami. Ma na celu zebranie opinii mieszkańców. W oparciu o konsultacje społeczne podejmowanie są decyzje w sprawach publicznych.

Poprzez konsultacje władze samorządowe przedstawiają mieszkańcom projekty aktów prawnych, inwestycji, przedsięwzięć, które wpłyną na życie obywateli. Ich istotą jest zastanowienie się zarówno władzy, jak i obywateli nad propozycjami konkretnych rozwiązań oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań, aby podejmować jak najlepsze decyzje dla dobra mieszkańców. Wszystko to ma służyć realizacji zasady dobra wspólnego.

Miasto Zawiercie uruchomiło w tym celu specjalny portal. Zdecydowano się na takie rozwiązanie, aby mieszkańcy Zawiercia bez wychodzenia z domu w dobie pandemii koronawirusa mogli wziąć aktywny udział w życiu lokalnej społeczności. Poprzez stronę internetową mogą się wypowiedzieć osoby niepełnosprawne.

Obecnie Urząd Miejski w Zawierciu na stronie internetowej informuje o dwóch konsultacjach. Jedną z nich jest ankieta dotycząca preferencji mieszkaniowych zawiercian. Cieszy się ona największym zainteresowaniem, bowiem oddano 110 głosów. Ten aspekt życia publicznego Zawiercian interesował najbardziej. Najmniej głosów oddano w głosowaniu w którym należało określić źródła ogrzewania budynków, bowiem tylko 7.  Na stronie internetowej zainteresowani mogą zagłosować klikając myszką w przycisk “ Oddaj głos”. Wcześniej prowadzone były konsultacje w sprawie nadania Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu imienia Bogdana Dworaka. 

Strona konsultacji społecznych w Zawierciu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button