Na części Marszałkowskiej nie można parkować. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą

Ulica Marszałkowska znajduje się w zaniedbanej części Zawiercia. Obecnie prowadzone są prace rewitalizacyjne tego obszaru miasta. Zmienia się on na naszych oczach. Na ulicy Marszałkowskiej poprawiono bezpieczeństwo i zmieniono zasady organizacji ruchu. Kierowcy muszą pamiętać, że w niektórych miejscach nie można parkować. 

Nowe zasady parkowania dotyczą tylko wybranych odcinków ulicy Marszałkowskiej. Kierowcy powinni uważnie obserwować znaki pionowe oraz wydzielone pasy ruchu. Jeśli z ulicy Ciasnej skręcimy w lewo w ulicę Marszałkowską, to parkować można jedynie na odcinku od budynku przy ulicy Marszałkowskiej 31 w górę. Nie można przy tym zastawiać bram wjazdowych. 

– Natomiast odcinek od budynku przy ulicy Marszałkowskiej 25 do budynku z numerem 31 jest objęty zakazem parkowania – mówi Sylwia Kwiecień z Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 

Mieszkańcy ulicy Marszałkowskiej powinni wykorzystać w celach parkingowych garaże lub inne dostępne na posesjach miejsca. Prowadzenie działalności nie jest żadnym argumentem uprawniającym do postoju na ulicy. Wszyscy właściciele sklepów lub ich pracownicy powinni korzystać z dużego parkingu na pobliskim placu Dąbrowskiego.

W zeszłym tygodniu straż miejska przeprowadzała akcję informacyjną, która polegała na wręczaniu upomnień dla kierowców błędnie zaparkowanych pojazdów. Obyło się bez mandatów karnych. Aby wyjaśnić otrzymane upomnienie należało jednak złożyć stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Miasta w Zawierciu. Ile wykroczeń popełniono w tym miejscu od początku roku?

– Od początku roku do 12 sierpnia interweniowali w tym rejonie 38 razy. Aż 23 przypadki dotyczyły wykroczeń drogowych, a 17 kierowców zostało pouczonych. Jedna osoba ukarana mandatem – mówi Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

Ponadto, należy pamiętać, że na wjeździe z ulicy Ciasnej w ulicę Marszałkowską jest znak D-40. Informuje on, że wjeżdżamy do strefy zamieszkania. Objęta nią jest cała ulica Marszałkowska. Oznacza to, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, wolno parkować jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, a progi zwalniające nie muszą być oznaczone innymi znakami pionowymi. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button