Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. W tych szkołach są jeszcze wolne miejsca

W czwartek, 12 sierpnia, zostały ogłoszone listy kandydatów, którzy zakwalifikowali siędo szkół ponadpodstawowych w powiecie zawierciańskim. Rodzice kandydatów, których dzieci zakwalifikowały się do danej szkoły muszą dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Uczniowie, którzy wybrali szkoły kształcące w różnych zawodach powinni dostarczyć do sekretariatu wybranej placówki edukacyjnej także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Gdy nie można przedłożyć orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata powinien poinformować dyrektora szkoły do 18 sierpnia dyrektora szkoły. Musi także podać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas czas na dostarczenie zaświadczenia ulega przedłużeniu do 25 września 2020 roku. Gdy w tym terminie nie zostanie dostarczone zaświadczenie lekarskie, oznacza to rezygnację z kontynuowania nauki w szkole do której uczeń został przyjęty.

W środę, 19 sierpnia, zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły ponadpodstawowej. Według danych z 17 sierpnia (godz. 12) w niektórych szkołach są wolne miejsca. Kandydaci znajdą je w następujących szkołach: 

  • Zespół Szkół w Szczekocinach (klasa wielozawodowa) – 16 wolnych miejsc;
  • II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w klasie z rozszerzeniem z j. polskiego i historii – 8 wolnych miejsc; w klasie z zwiększoną ilością godzin z matematyki, fizyki i informatyki – 2 wolne miejsca;
  • Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach w Liceum Ogólnokształcącym w klasie mundurowej z elementami psychologii – 2 wolne miejsca. W technikum na kierunkach technik eksploatacji portów i terminali – 7 wolnych miejsc oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego – 1 wolne miejsce; 
  • Zespół Szkół w Pilicy w Liceum Ogólnokształcącym w klasie z rozszerzeniem z następujących przedmiotów: j. angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia – 10 wolnych miejsc w klasie 1B i jedno wolne miejsce w klasie 1A;
  • Zespół Szkół w Szczekocinach w Liceum Ogólnokształcącym w klasie z rozszerzeniem z przedmiotów: j. polski, geografia, j. angielski – 9 wolnych miejsc;
  • Zespół Szkół im. H. Kołłątaja na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych – 3 wolnych miejsc, technik usług fryzjerskich – 4 wolnych miejsc, technik hotelarstwa – 1 wolne miejsce;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu: technik organizacji turystyki – 2 wolne miejsca;
  • Zespół Szkół w Porębie: technik lotniskowych służb operacyjnych – 3 wolne miejsca; technik informatyk – 2 wolne miejsca

Rodzice, którzy byliby zainteresowani wolnymi miejscami w szkołach ponadpodstawowych dla swoich dzieci powinni kontaktować się z sekretariatami szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button