Wyniki raportu nie są optymistyczne. Młodzież nie chce zostać w Zawierciu

Podczas inauguracji Forum Przedsiębiorców przedstawione zostały wyniki ankiet przeprowadzonych wśród zawierciańskiej młodzieży. Były niestety miażdżące dla Zawiercia. Tylko nieco ponad 20 proc. młodzieży uważa, że miasto jest dobrym miejscem do życia. 

Ankiety z młodzieżą przeprowadzone zostały na potrzeby programu Rozwój Lokalny. Program jest nastawiony m.in. na poprawę poziomu życia mieszkańców, realizację przemyślanej i długofalowej wizji rozwoju funkcjonowania miasta oraz wykorzystanie mocnych stron i potencjału rozwojowego Zawiercia. Projekty prowadzone w ramach Rozwoju Lokalnego mają na celu zahamowanie lub spowolnienia negatywnych trendów rozwojowych lub katalizowania pozytywnych zmian. 

To ważne z punktu widzenia demografii miasta. Zawiercie jest jedną z miejscowości, która bardzo się wyludnia. W 2010 roku miało 51 983 mieszkańców. Na koniec grudnia 2019 roku liczba ta wynosiła 47 442 osób zameldowanych na pobyt stały. A na koniec 2020 roku będzie prawdopodobnie jeszcze mniejsza. Regularny spadek liczby ludności sprawił, że podczas wyborów samorządowych w 2018 roku zmniejszona została liczba radnych. Aby w radzie miejskiej zasiadały nadal 23 osoby, liczba mieszkańców musi przekraczać 50 tysięcy.

Ankieta z młodzieżą w Zawierciu. Wyniki nie są optymistyczne dla miasta

W ramach ankiety młodzieży zadano kilka pytań dotyczących ich opinii na temat życia w Zawierciu. Odpowiedzi udzielali uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Zawiercia. Łącznie było to ponad 350 młodych osób. Wyniki ankiet okazały się niezbyt optymistyczne. W ocenie młodzieży Zawiercie jest dobrym miastem przede wszystkim dla osób starszych. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 66,67 proc. ankietowanych. Według młodych ludzi Zawiercie jest dobre dla rodzin z dziećmi (28,96 proc. odpowiedzi), osób z wykształceniem technicznym (23,5 proc.) oraz dzieci (23,22 proc.). Uważają, że miasto nie jest dobrym miejscem dla młodzieży, studentów, obcokrajowców, osób przedsiębiorczych oraz osób z wyższym wykształceniem. 

Aż 79,11 proc. zawierciańskiej młodzieży uważa, że Zawiercie nie jest dla niego dobrym miejscem do życia. Tylko 2,5 proc. ankietowanych chciałoby pracować w tym mieście. 18 proc. chciałoby pracować za granicą, a nieco ponad 35 proc. w innym mieście w województwie śląskim. Podobny jest rozkład odpowiedzi na pytanie, gdzie chcieliby mieszkać. Mniej niż 5 proc. ankietowanych chce mieszkać w Zawierciu. Sporo odpowiedzi dotyczyło mieszkania w innym regionie (16 proc.) oraz za granicą (18 proc.). Najwięcej osób chce mieszkać w innym mieście województwa śląskiego (33 proc.). Warto jednak zauważyć, że około 30 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat. W tym momencie rolą władz Zawiercia jest sprawienie, aby stało się ono atrakcyjne dla tej grupy. Wtedy byłaby szansa, że część młodych ludzi zdecyduje się pozostać w swoim rodzinnym mieście. 

Ankieta z młodzieżą w Zawierciu. Co skłania młodych ludzi do pozostania w mieście?

Mało jest czynników, które zachęcająco wpływają na młodych ludzi do pozostania w mieście. To tylko więzy rodzinne, relacje z przyjaciółmi oraz ewentualnie niezłe skomunikowanie z większymi miastami. Czynników zniechęcających do pozostania w Zawierciu jest znacznie więcej. To przede wszystkim: mała atrakcyjność ofert pracy, niskie zarobki, brak możliwości kontynuowania nauki oraz niesprzyjające warunki do otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Młodzi zawiercianie najchętniej chcieliby pracować w międzynarodowej firmie, a takich ofert w mieście nie ma zbyt wiele. Młodzież chętnie otworzyłaby działalność gospodarczą. Jej prowadzeniem chce zająć się nieco ponad 26 proc. ankietowanych, a 32 proc. nie jest jeszcze zdecydowana. 

Ankieta z młodzieżą w Zawierciu. Bez znajomości ani rusz?

Bardzo przykre są wyniki dotyczące opinii młodzieży na temat możliwości znalezienia dobrej pracy w Zawierciu. Aż 39 proc. ankietowanych uważa, że nie jest to możliwe bez posiadania odpowiednich znajomości i powiązań rodzinnych. Około 18 proc. uważa, że to kwestia szczęścia i przypadku. 14 proc. respondentów jest zdania, że pomaga w tym doświadczenie zawodowe. Tylko 5 proc. młodych ludzi wierzy, że dobrą pracę w Zawierciu można dostać dzięki wykształceniu. 7 proc. ankietowanych jest zdania, że pomoże w tym determinacja i czas poświęcony na szukanie pracy. 

Priorytetem dla młodzieży jest rodzina, małżeństwo, dzieci (72 proc. ankietowanych), dobrobyt i stabilność finansowa (62 proc. ankietowanych) oraz znajomi i przyjaciele (52 proc. ankietowanych). Z ankiety wynika, że niewielkie znaczenie ma dla nich sława, aktywność społeczna oraz osiągnięcie sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki. 

Ankieta z młodzieżą w Zawierciu. Małe zaufanie wobec władz miasta i rady miejskiej

Optymizmem nie napawa pytanie dotyczące zaufania do poszczególnych instytucji i osób. Prawie 50 proc. ankietowanych nie ma zaufania do radnych miejskich. Około 43 proc. młodzieży nie ufa prezydentowi Zawiercia. 53 proc. respondentów nie ufa lokalnym społecznikom, a 57 proc. młodych ludzi nie ma zaufania do księży ze swoich parafii. 

Młodzi ludzie mają ograniczone zaufanie do swoich nauczycieli, sąsiadów oraz osób, z którymi pracują lub uczą się w szkole. Prawie 75 proc. ankietowanych odpowiedziało natomiast, że całkowicie ufa swojej rodzinie. 

Fot. UM Zawiercie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button