Aktywna integracja szansą na lepsze życie. Projekt, który zadba o aktywizację zawodową

Już za kilka dni rusza projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze życie”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa co najmniej 41 osób z niepełnosprawnościami oraz wychowanków pieczy zastępczej. Swoim działaniem obejmie powiat zawierciański.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zbliżenie do rynku pracy 41 osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej, którzy są w wieku aktywności zawodowej. Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 349 669,55 złotych.

W ramach projektu co najmniej 41 osób skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego, 41 osób odbędzie kursy zawodowe, a 20 osób z niepełnosprawnościami odbędzie staże zawodowe. Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby zagrożone wykluczeniem zdobędą lub podniosą swoje kompetencje oraz zwiększą umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy. Będą miały także szansę na poprawę swojej sytuacji bytowej. Wszystkie działania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Ponadto, pomieszczenia będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowane zostaną także koszty dojazdu uczestników w miejsca realizacji szkoleń i staży.                                                                                                        

Projekt “Aktywna integracja szansą na lepsze życie” dla pracodawców oferuje współpracę przy organizacji staży oraz zapewnia: 

  • wypłatę stypendium stażowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla stażystów
  • wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów grup stażystów (tzw. dodatek dla pracodawcy)
  • nadzór merytoryczny nad realizacją stażu
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji stażu.

Projekt będzie trwał od 24 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Dołączenie do grona przedsiębiorców współpracujących przy projekcie przynosi pracodawcom wiele korzyści. 

 – Korzyścią jest przede wszystkim wzrost empatii i budowanie zdrowych relacji w zespole pracowniczym oraz poprawa wizerunku przedsiębiorstwa. Może to być istotnym elementem strategii kreowania marki odpowiedzialnego i atrakcyjnego pracodawcy. Należy również wspomnieć, że osoba niepełnosprawna zwykle jest bardzo oddanym pracownikiem. Ponadto, osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce, zdobywają wykształcenie, wysokie kwalifikacje. Następnie otrzymują stanowiska w wielu firmach, w których stają się zaangażowanymi i lojalnymi pracownikami. Firmy otwarte na niepełnosprawnych przyciągają również utalentowanych i wrażliwych pracowników pełnosprawnych, dla których społeczny aspekt działalności przedsiębiorstwa ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o aplikowaniu. To ważne szczególnie dziś, kiedy rynek pracodawcy w wielu branżach jest coraz silniej wypierany przez rynek pracownika – mówi Jadwiga Sznajder, koordynator projektu.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button