Młodzi nie chcą mieszkać w Zawierciu. Czy miasto ma plan jak ich zatrzymać?

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców Zawiercia są druzgocące. Mniej niż 5 proc. z nich chce mieszkać w przyszłości w Zawierciu. Tylko 2,5 proc. chce w nim pracować. Czy miasto ma plan w jaki sposób zatrzymać młodych zawiercian w mieście?


Ankiety z młodzieżą przeprowadzone zostały na potrzeby programu Rozwój Lokalny. Program jest nastawiony m.in. na poprawę poziomu życia mieszkańców, realizację przemyślanej i długofalowej wizji rozwoju funkcjonowania miasta oraz wykorzystanie mocnych stron i potencjału rozwojowego Zawiercia. Projekty prowadzone w ramach Rozwoju Lokalnego mają na celu zahamowanie lub spowolnienia negatywnych trendów rozwojowych lub katalizowania pozytywnych zmian. Ankiety przeprowadzono w grupie ponad 350 osób, które uczęszczały do ostatniej klasy zawierciańskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Wyniki okazały się druzgocące dla Zawiercia. Tylko 2,5 proc. młodych zawiercian chce w przyszłości pracować w tym mieście. Mniej niż 5 proc. osób chce natomiast w nim mieszkać. Warto jednak zauważyć, że około 30 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat. W tym momencie rolą władz Zawiercia jest sprawienie, aby stało się ono atrakcyjne dla tej grupy. Wtedy byłaby szansa, że część młodych ludzi zdecyduje się pozostać w swoim rodzinnym mieście. Czy władze miasta mają plan na zatrzymanie młodzieży w Zawierciu? Przede wszystkim chcą stawiać na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, uważają, że migracje są naturalnym zjawiskiem i boryka się z nimi wiele miast na całym świecie. 

– Ankieta została przeprowadzona na potrzeby Programu Rozwój Lokalny. Robimy wszystko, by poziom życia naszych mieszkańców ulegał ciągłej poprawie. Walczymy o miliony euro i ciągle pozyskujemy fundusze zewnętrzne na nowe inwestycje. Warto zaznaczyć, że młodzież migruje na całym świecie i Zawiercie nie jest pod tym względem żadnym ewenementem. Wielu młodych ludzi opuszcza swoje miasta rodzinne. Jak wypełnić tę lukę, która powstaje? Zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiana niekorzystnego trendu będzie procesem długotrwałym i niezwykle trudnym. Stawiamy między innymi na budowę nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Pytamy młodzież o zdanie, a przykładem mogą być konsultacje, które z nią przeprowadzaliśmy w ostatnim czasie. Prezydent Łukasz Konarski jest otwarty na potrzeby młodych. To bardzo ważne, by rozbudzić w nich chęć do współdecydowania o przyszłości miasta. Chcemy, by jak najwięcej młodzieży z różnych środowisk aktywnie włączało się w życie Zawiercia, uzyskując kompetencje społeczne i obywatelskie. Jesteśmy przekonani, że dostrzegając marzenia młodych ludzi, oraz problemy zbudujemy pozytywne relacje oparte na wzajemnym szacunku – mówi Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. 

Wśród działań podejmowanych w celu zatrzymania młodych ludzi w mieście wymieniane jest powołanie Zawierciańskiego Forum Młodzieży, powołanie Zawierciańskiego Forum Przedsiębiorców oraz zmiana wyglądu zapomnianych miejsc w mieście. Monika Polak-Pałęga zalicza do nich Galerię Stara Łaźnia w Zawierciu oraz Pałacyk Szymańskiego. 

Optymizmem nie napawają także wyniki dotyczące opinii młodzieży na temat możliwości znalezienia dobrej pracy w Zawierciu. Aż 39 proc. ankietowanych uważa, że nie jest to możliwe bez posiadania odpowiednich znajomości i powiązań rodzinnych. Około 18 proc. uważa, że to kwestia szczęścia i przypadku. 14 proc. respondentów jest zdania, że pomaga w tym doświadczenie zawodowe. Tylko 5 proc. młodych ludzi wierzy, że dobrą pracę w Zawierciu można dostać dzięki wykształceniu. 7 proc. ankietowanych jest zdania, że pomoże w tym determinacja i czas poświęcony na szukanie pracy. Na dodatek, młodzi wskazują, że mało jest przyczyn, dla których chcieliby w ogóle pozostać w Zawierciu. Czynników zniechęcających do pozostania w Zawierciu jest znacznie więcej. To przede wszystkim: mała atrakcyjność ofert pracy, niskie zarobki, brak możliwości kontynuowania nauki oraz niesprzyjające warunki do otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że bardzo ważne jest stworzenie systemu ulg zachęcających do otwierania własnej działalności utworzenie w mieście nowych i dobrze płatnych miejsc pracyW jaki sposób miasto zamierza pozyskiwać inwestorów tworzących nowe miejsca pracy?

– Ciągle skupiamy się na rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej, aby przyciągnąć nowych inwestorów. Agencja Rozwoju Zawiercia stale prowadzi rozmowy i składa oferty wielu inwestorom poszukującym nieruchomości przemysłowych. Od marca 2019 do marca 2020, dokonano budowy sieci gazowej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Technologicznej. Warto także przypomnieć inwestycję polegającą na budowie gazociągu w pasie drogowym ulicy Podmiejskiej, która już się zakończyła – mówi Monika Polak-Pałęga. – Nie zabrakło inwestycji elektroenergetycznych na budowę dodatkowego zasilania energetycznego ulic Podmiejskiej, Cerefisko i Inwestycyjnej. Pozyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Technologicznej. Dzięki temu, nasze tereny inwestycyjne będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie nawierzchni drogowej, chodnika oraz wykonanie infrastruktury sieciowej. Dzięki temu ulica Myśliwska zostanie połączona z ulicą Technologiczną. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, dofinansowanie z EFRR to ponad 2,3 mln złotych, a z budżetu państwa 694 tys. złotych. To łącznie ponad 3 mln zł dofinansowania. Inwestycja umożliwi dojazd do działek o powierzchni około 8 ha. Do tego dochodzi poprawa infrastruktury drogowej, a dzięki połączeniu ulicy Technologicznej z ulicą Myśliwską możliwy będzie dojazd do strefy z dwóch stron. Na tym nie koniec. Dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Funduszu Dróg Samorządowych obecnie trwa przebudowa ulicy Technologicznej. W ramach prac poszerzana jest jezdnia na początkowym odcinku od ulicy Inwestycyjnej. Dzięki temu także ułatwiony zostanie dojazd do zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Powstaje też nowy chodnik. Po przetargu okazało się, że inwestycja będzie kosztowała ponad 824 tys. złotych brutto – dodaje. 

Ponadto, Monika Polak-Pałęga podkreśla, że w Agencji Rozwoju Zawiercia istnieje centrum obsługi inwestora. Oferuje ono pomoc:

  • w uzgodnieniach przyłączy, projektowaniu i realizacji inwestycji
  • inwestorowi w procesie inwestycyjnym, w sprawach administracyjnych należących do kompetencji urzędu,
  • w pozyskiwaniu i przygotowaniu pracowników,
  • w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa,
  • współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami oraz środowiskami naukowymi w zakresie transferu wiedzy, innowacyjności i nowych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button