Mieszkańcy przeciwni inwestycji Fortum? Jest petycja w tej sprawie

Inwestycja planowana w Zawierciu przez firmę Fortum budzi ogromne kontrowersje. Nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni, że instalacja do produkcji paliwa alternatywnego powstanie w mieście. Jest petycja przeciwko budowie tego obiektu. 

Fiński koncern energetyczny Fortum we wrześniu zorganizował konferencję prasową, podczas której poinformował o planach budowy w Zawierciu instalacji do produkcji paliwa RDF pochodzącego z przetworzonych odpadów. Paliwo to miałoby służyć do wytwarzania ciepła i prądu w elektrociepłowni w Zabrzu, a inwestycja ma być warta 20 mln złotych. Obiekt miałby powstać na terenie przy ulicy Podmiejskiej, który sąsiaduje z wysypiskiem śmieci, skąd transportowane mają być odpady do przetworzenia. W pobliżu znajdują się osiedla Marciszów i Kosowska Niwa. 

Mieszkańcy miasta obawiają się o wpływ tej inwestycji na jakość powietrza w mieście. Uważają, że instalacja, której budowa ma ruszyć na początku 2021 roku, będzie emitować nieprzyjemny zapach. Mieszkańców zdecydowali się wesprzeć radni Beata Chawuła (przewodnicząca rady miasta – przyp. red.) i Damian Świderski. Kontakty do nich można znaleźć na petycji przeciwko budowie instalacji do produkcji paliwa RDF. Można ją podpisać w sklepie Żuczek w Zawierciu-Marciszowie.

– Impulsem do działania były docierające do mnie zewsząd głosy niezadowolenia mieszkańców, którzy czując się bezsilni w obliczu możliwości powstania instalacji RDF w Zawierciu poprosili mnie jako ich przedstawiciela do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zablokowanie przedmiotowej inwestycji – mówi Damian Świderski, radny miejski. – Obawy nie tylko moje, ale chyba wszystkich zaniepokojonych mieszkańców dotyczą różnych kwestii, począwszy od tych najbardziej prozaicznych jak odór ze składowanych i przerabianych odpadów, obawa przed ich przypadkowym zapłonem, niekorzystne dla infrastruktury drogowej następstwa przejazdu przez nasze (i tak słabej jakości) drogi dodatkowych około 20 tirów dziennie, przywożących odpady i wywożących odpady przerobione przez problem wzmożonego hałasu związanego z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń aż po kwestie środowiskowe – dodaje. 

Radni miejscy swoje wątpliwości co do planowanej przez Fortum inwestycji wyrazili podczas wrześniowej sesji. Głos w tej sprawie zabierali między innymi Witold Grim, Ewa Mićka i przewodnicząca Beata Chawuła, która szczególnie martwiła się wpływem instalacji na środowisko oraz tym, że mieszkańcy nie otrzymali wcześniej żadnej informacji na temat inwestycji przy Podmiejskiej. Podkreślano, że przed podpisaniem umowy z Fortum zabrakło konsultacji społecznych.

Radni podkreślają, że jeśli petycja przeciwko budowie instalacji do produkcji paliwa RDF nie wystarczy do powstrzymania inwestycji, to będą poszukiwać innego rozwiązania.

– Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi miejskimi oraz zgodnie z głosem i wolą mieszkańców znajdziemy rozsądne rozwiązanie uniemożliwiające  budowę planowanej inwestycji w formie, w której jest to obecnie planowane  – zakończył Świderski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button