Znamy wykonawców projektów obwodnic Kroczyc, Pradeł i Szczekocin

Wybrano najkorzystniejsze oferty na wykonanie kompleksowych dokumentacji trzech obwodnic w ciągu drogi DK78. Spółka Gramar z Lublińca zajmie się obwodnicami Kroczyc i Pradeł, natomiast obwodnicą Szczekocin i Goleniów spółka Mosty Katowice. Realizację w ramach rządowego Programu zaplanowano na lata 2023-2025.


Obwodnice Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów są już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie inwestycji w Programie budowy 100 obwodnic umożliwiło przyspieszenie rozpoczęcia prac.

Z trzynastu złożonych ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kroczyc, najkorzystniejszą złożyła spółka Gramar z Lublińca. To oferta o wartości 1 999 980 złotych. Usługa ta ma zostać zrealizowana w terminie 109 miesięcy, na co składają się: 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy – przyp. red.). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km. 

Spółka Gramar z Lublińca złożyła również najkorzystniejszą ze wszystkich 11 ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł. Ich oferta to 1 180 554 złotych. Czas realizacji tej usługi to 107 miesięcy (21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz 79 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ,wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy – przyp. red.). Obwodnica Pradeł będzie liczyć około 2,2 km.

W przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów wystartowało trzynaście firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Mosty Katowice o wartości 3 472 044 złotych. Wykonawca na zrealizowanie usługi ma 110 miesięcy, na co składają się: 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy – przyp. red.). Długość tej obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów jest zmniejszenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, pozytywnie wpłynie to na zmniejszenie natężenia ruchu przez miejscowości na obszarze północno-wschodniego województwa śląskiego.

Celem rządowego Programu budowy 100 obwodnic jest realizacja inwestycji na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Główne założenia programu to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Fot. poglądowe GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button