Brak funduszy na remont ulic w Porębie. Przebudowa Roździeńskiego i Wiejskiej musi poczekać.

Brak środków finansowych pokrzyżował plany Poręby na remonty drogowe. Miasto stara się pozyskać środki z innych źródeł. Priorytetowy remont ulic Roździeńskiego i Wiejskiej szacowany jest na 10 mln złotych. 


Mieszkańcy skarżyli się na fatalny stan nawierzchni. Poręba podeszła rzeczowo do kwestii inwestycji w zaniedbane drogi. Zwrócono się do profesjonalnej firmy projektowej. Zanim jednak powstał projekt budowlany, firma przeprowadziła szczegółową analizę kosztów inwestycji. W ten sposób Urząd Miasta w Porębie chciał ograniczyć ryzyko związane z ewentualnymi pomyłkami. 

Projektanci opracowali plan, który nie tylko przewidywał remont drogi, ale też poprawiał bezpieczeństwo pieszych. Barbara Czernik, inspektor budowlany, wyjaśnia na czym miałby polegać projekt remont ulic Roździeńskiego i Wiejskiej. Długość jezdni uwzględniona w projekcie wynosiła 888 metrów. Projekt zakładał budowę dróg asfaltobetonowych o różnych szerokościach. Szerokość liczona z obramowaniem  krawężnikiem ulicy Roździeńskiego wynosiłaby 5.5 metra, natomiast  w przypadku ulicy Wiejskiej byłoby to 5 metrów. Elementem bezpośrednio wpływającym na bezpieczeństwo pieszych byłby tzw. wyspy kanalizująco-uspokajające ruch oraz punkt pomiaru prędkości z wyświetlaczem. W inwestycji uwzględniono także budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV oraz kanalizację sanitarną. Jej całkowity koszt to ok 10 milionów złotych, na co wlicza się budowa dróg oraz utworzenie kanalizacji.

Każda inwestycja poczyniona przez gminę musi mieścić się w jej możliwościach budżetowych. A niestety samodzielna realizacja projektu remontowego dróg Roździeńskiego i Wiejskiej przez miasto Poręba byłaby niemożliwa. Budżet gminy to w przybliżeniu 40 milionów złotych. Jednakże od tej kwoty należy odjąć koszty socjalne związane z prowadzoną polityką społeczną np. program 500 plus. Jeśli to zrobimy otrzymamy kwotę ok 24 milionów. Dodatkowy wydatek zdaniem Ryszarda Spyry, burmistrza Poręby byłby trudny.

Kiedy gmina nie jest samowystarczalna finansowo jest zmuszona zwracać się o pomoc do innych jednostek. Niemniej ich pomoc jest uwarunkowana nie tylko przez dostępne fundusze, lecz również przez czas. Poręba starała się uzyskać dofinansowanie ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wniosek złożony w 2019 r. przepadł z powodu braku zatwierdzenia do realizacji w bieżących zadaniach gminnych. Pewien zwrot sprawy nastąpił kilkanaście dni temu. W listopadzie okazało się, że działający w ramach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Fundusz Dróg Samorządowych posiada pewne środki, które może przekazać na remont ulic Roździeńskiego i Wiejskiej. Kłopot w tym, że proponowana kwota 1.7 miliona złotych jest niewystarczająca. Jej uzyskanie wiąże się z obligatoryjnym 50 proc wkładem samorządu. Na tym jednak nie kończą formalne reguły przyznawania pieniędzy.

Fundusz Dróg Samorządowych przyznał 1.7 miliona złotych Porębie do końca 2020 roku. Jest to olbrzymi kłopot, który właściwie umożliwia wykorzystanie tych środków. Jak zaznaczają urzędnicy, istnieją bardzo nikłe możliwości czasowe, aby przeprowadzić przetarg na remont dróg i wyłonić jego zwycięzcę w tak krótkim okresie czasu. Bez rozstrzygnięcia wykonawcy środki nie mogą zostać wykorzystane. Dlatego też Urząd Miasta w Porębie złożył kolejny wniosek o dofinansowanie remontu dróg do Funduszu Dróg Samorządowych.

Większe problemy stwarza jednak pozyskanie dofinansowania w celu budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej. W chwili obecnej nie funkcjonuje żaden dedykowany program, z którego Poręba mogłaby starać się o uzyskanie dofinansowania. Włodarze Poręby i samorządowcy są jednak dobrej myśli i poszukują innych źródeł finansowania projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button