Ministerstwo wydając decyzję wiedziało o protestach mieszkańców.

Decyzja Michała Kurtyki – ministra klimatu i środowiska –  o przedłużeniu koncesji poszukiwawczej dla firmy Rathdowney zaskoczyła wszystkich. Nie spodziewali się jej samorządowcy, mieszkańcy oraz parlamentarzyści z okręgu nr 32. Okazuje się, że Ministerstwo doskonale wiedziało o nastrojach związanych z budową kopalni ale… postanowiło je zignorować.


Ministerstwo przedłuża koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu [WIĘCEJ]

Mieszkańcy powiatu zawierciańskiego nie kryli swojego oburzenia. Otwarcie mówili o tym, że czują się oszukani i ignorowani. Włodarze gmin Zawiercie, Łazy, Poręba i Ogrodzieniec również wyrażali zaskoczenie. Wystosowali wspólne stanowisko do Michała Kurtyki, w którym wyrażają zdecydowany sprzeciw przeciwko jego decyzji oraz przedstawiają swoje obawy związane z budową kopalni. Treść stanowiska znajdziecie [TUTAJ]. Włodarze skierowali również wniosek do Prokuratora Generalnego, o wniesienie skargi na decyzję ministra klimatu i środowiska, argumentując, że została podjęta niezgodnie z prawem. Więcej [TUTAJ].  

Okazuje się, że podejmując decyzję o przedłużeniu koncesji Ministerstwo było świadome protestów mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz petycji samorządów przeciwko tej inwestycji.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ koncesyjny wydał decyzję w oparciu o wszystkie dowody zgromadzone w sprawie. Równocześnie organ koncesyjny wiedział o negatywnym stosunku mieszkańców i władz samorządowych do ewentualnej możliwości budowy kopalni cynku i ołowiu w rejonie Zawiercia. – otrzymaliśmy w odpowiedzi od Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dlaczego więc mimo obietnic składanych w lipcu na zamku w Ogrodzieńcu przez ówczesnego ministra środowiska, że do budowy kopalni nie dojdzie, koncesja została przedłużona? Ministerstwo argumentuje, że obawy mieszkańców są przedwczesne, ponieważ przyznanie koncesji poszukiwawczej nie jest równoznaczne z przyznaniem koncesji eksploatacyjnej wymaganej do budowy kopalni, a co za tym idzie, wcale nie jest pewne, że kopalnia w ogóle powstanie.

– Organ koncesyjny wydając przedmiotową decyzję dysponował dodatkowym stanowiskiem inwestora w zakresie zagadnień ogólnych – które to stanowisko odnosiło się bezpośrednio do przyjętych przez organ przesłanek merytorycznych. Przedłużając omawianą koncesję organ koncesyjny odniósł się do rodzaju działalności nią objętej. Z uwagi na fakt, że koncesja dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż rud cynku i ołowiu MKiŚ uznał za przedwczesne obawy związane z możliwością budowy kopalni cynku i ołowiu, wskazując, że ewentualna budowa kopalni wymaga uzyskania koncesji eksploatacyjnej. Tym samym niezasadnym stał się argument sankcjonujący prowadzenie dalszej działalności od możliwości zaistnienia przyszłych zdarzeń, które nie są zdarzeniami pewnymi. Prowadzenie działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej nie przesądza bowiem o tym czy jakikolwiek podmiot uzyska koncesję na wydobywanie rud cynku i ołowiu. Ponadto w uzasadnieniu decyzji Minister Klimatu i Środowiska zwrócił uwagę na korzyści wynikające z przedłużenia koncesji, w szczególności związane z pozyskaniem nowej informacji geologicznej, zwiększenie wiedzy na temat występowania rud cynku i ołowiu, a także strategiczne znaczenie tego surowca dla gospodarki kraju. – czytamy w odpowiedzi.

Firma Rathdowney jest zobowiązana do przedstawiania raportów ze swoich działań określonych w koncesji.

– Przedsiębiorca zgodnie z postanowieniami koncesji przedkładał regularnie organowi koncesyjnemu sprawozdania z działalności objętej koncesją. Ponadto Rathdowney Polska Sp. z o.o. sporządziła Dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu „Zawiercie 3″ w kat. C1+C2+D oraz szereg dodatków do istniejących już dokumentacji, w tym Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu „Zawiercie 3″ w kat. C1+C2+D, który został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 2.07.2019 r. Na podstawie koncesji nr 34/2010/p przedsiębiorca wykonał dotychczas 154 otwory wiertnicze. W ramach przedłużonej koncesji planowane jest wykonanie kolejnych 90 otworów. Przed zmianą koncesja obejmowała wykonanie od 255 do 1359 odwiertów. – informuje Wydział Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zgadza się jednak z uzasadnieniem, iż kanadyjska firma Rathdowney prowadzi swoje badania jedynie w celu pozyskiwania cennych informacji, które mają wzbogacić zasoby wiedzy Skarbu Państwa na temat zasobów geologicznych. Zapytany o to podczas konferencji prasowej przeciwko budowie kopalniodpowiedział:

– To jest kit. Który biznes, bez gwarancji, że potencjalnie będzie wydobywał minerały, będzie robił 800 odwiertów, żeby dać to w prezencie Skarbowi Państwa? Ja nie znam takiego biznesu.

Wszystko wskazuje na to, że na koniec sagi związanej z ewentualnym powstaniem kopalni rudy cynku i ołowiu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button