Na czasie

Zamieszkaj w Porębie. Przetarg na działki Osiedla na Stoku.

Burmistrz Miasta Poręba ogłosił przetarg na sprzedaż 4 działek mieszczących się w pobliżu ulicy Partyzantów. Przetargi odbędą się 14 stycznia 2021 roku.


Działki wystawione na sprzedaż (3146/14, 3146/13, 3146/15, 3146/17 – przyp. red.) znajdują się w niedalekiej odległości od centrum gminy. W pobliżu znajdują się tereny zielone, a w dalszym otoczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki są niezabudowane i niezagospodarowane.  W części zaprojektowanej drogi wewnętrznej znajduje się nowo wybudowany wodociąg, który zasili część Osiedla na Stoku. Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywców poszczególnych działek. Nabywcy działek będą mieli dostęp do drogi publicznej ul. Partyzantów poprzez zaprojektowaną, wydzieloną drogę wewnętrzną.

Określona indywidualnie dla każdej z nieruchomości gruntowych cena stanowić będzie jednocześnie cenę wywoławczą w danym przetargu. Podana cena nieruchomości gruntowych jest ceną netto. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz.U.2020 poz.106 z późn. zm.).

-3146/14 o powierzchni 0,0925ha – 42 000,00 zł

-3146/13 o powierzchni 0,0956ha – 43 000,00 zł

-3146/15 o powierzchni 0,0956ha – 43 000,00 zł

-3146/17 o powierzchni 0,0978ha – 44 000,00 zł

Każdy, kto zechce wziąć udział w przetargu na jedną z powyższych posesji, jest zobowiązany do wpłaty wadium do 5 stycznia 2020, wynoszącego 10% ceny danej działki. Dowód wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość. Dowód wpłaty powinien wskazywać również nieruchomość (nr działki), której wpłata dotyczy. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylania się przez oferenta od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium przepada na rzecz Gminy Poręba a w przypadku uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe w terminie do 3 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

Więcej informacji o zasadach udziału w przetargu znajduje się TUTAJ.

Fot. Wizualizacja Osiedla na Stoku/UM Poręba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button