Zobacz, gdzie powstaje obwodnica!

Powstaje obwodnica Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów). Będzie przebiegać przez nieruchomości w gminach: Siewierz, Łazy, Poręba, Zawiercie i Ogrodzieniec. W związku z realizacją inwestycji, Wojewoda Śląski na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przygotował wykaz nieruchomości, które zostały objęte przedsięwzięciem. 

W związku z przedstawieniem projektu: “Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odcinek Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) – od 105+836 km 122+500”, poproszono o uszczegółowienie przebiegu jej trasy

W poniedziałek, 25 stycznia, Wojewoda Śląski na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przygotował wykaz nieruchomości, które zostały objęte inwestycją. Jest on dostępny tutaj: strona 1, strona 2 oraz strona 3. Przewidziano 21 dni od chwili publikacji na zapoznanie się z aktami sprawy oraz ewentualne zgłaszanie wniosków lub zastrzeżeń. Należy je kierować do Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który mieści się przy ul. Jagiellońskiej 25. 

Aktualnie trwa pandemia koronawirusa i ograniczenia sanitarne. W związku z powyższym, wprowadzone są pewne obostrzenia, jeśli chodzi o wgląd w dokumentację:

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę, pod numerem telefonu 32-20-77-523 – pisze w obwieszczeniu z dn. 25.01.2021 r. Joanna Lanczek, Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych w Wydziale Infrastruktury. 

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button