Spotkanie Zarządu Powiatu z Posłem Waldemarem Andzlem

8 lutego odbyło się spotkanie Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa z posłem na Sejm RP Waldemarem Andzlem. Omówiono na nim najpilniejsze potrzeby powiatu związane z realizacją kolejnych inwestycji i planów.

W spotkaniu wzięli udział także: Wicestarosta Paweł Sokół, Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu i Sekretarz Tomasz Dzierżanowski

Na spotkaniu omówione zostały dwie inwestycje.  Pierwsza z nich dotyczyła rządowego programu budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to ważna inicjatywa dla powiatów ziemskich, a pozyskane na ten cel środki służą lokalnej społeczności. Powiat w tym roku zamierza złożyć dwa wnioski na przebudowę ok. 20 km dróg. Całość inwestycji szacowana jest na ok. 15 mln zł. Natomiast druga dotyczyła Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. trzeciej edycji. Badano również możliwość dodatkowego wsparcia istniejących już inwestycji –  z pierwszych dwóch edycji udało się pozyskać blisko 10 mln zł.

Kolejnym aspektem spotkania było omówienie możliwości dofinansowania wozów strażackich dla jednostek OSP z terenu powiatu zawierciańskiego. Kwestia ta została poruszona, ponieważ Poseł jest również Zastępcą Prezesa Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach.

Przy okazji spotkania, oraz faktu, że Poseł Waldemar Andzel wspiera działania Zarządu Powiatu i Dyrekcji placówki Szpitala Powiatowego, Starosta Gabriel Dors przekazał Posłowi ustne zaproszenie na oficjalne otwarcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Zawierciu, które odbędzie się pod koniec lutego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Facebook

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button