Czy wiesz o konkursie “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”?

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Wydarzenie przygotowywane jest we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Honorowym patronem konkursu jest Polski Komitet ds. UNESCO. Na zwycięzców czekają nagrody!

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Zwycięskie prace, dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, będą wyłaniane w dwóch kategoriach: 

  1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Kapituła kładzie szczególny nacisk na innowacyjność oraz nowatorstwo. Przygotowane prace powinny być oryginalne, szczególnie w zakresie podjętej problematyki oraz metodologii badań. Warto pamiętać, aby były one napisane w sposób atrakcyjny, zachęcający czytelnika do zapoznania się z nimi. 

Na zwycięzców w obydwóch kategoriach czekają nagrody pieniężne o wartości 5 tysięcy złotych. Ponadto, nagrodzone prace będą mogły zostać wydane w postaci książkowej przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Ostateczny termin nadsyłania prac to 31 lipca 2021r. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim, trzeba mieć ukończone 18 lat. Prace konkursowe mogą przesyłać tylko i wyłącznie ich autorzy. Ponadto, prace te nie nie mogły być wcześniej w całości opublikowane oraz ich twórcy muszą mieć do nich nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste. Aby prawidłowo zgłosić swoją kandydaturę do uczestnictwa w wydarzeniu, należy przesłać komplet dokumentów bądź dostarczyć je osobiście na adres Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, koniecznie z dopiskiem “Konkurs”.

Więcej informacji – np. regulamin oraz wymagane dokumenty, dotyczące konkursu, znajdziemy na stronie internetowej organizatora oraz w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Jakub Zieliński, zarówno e-mailowo:  j.zielinski@fdpa.org.pl, jak i pod numerem telefonu: 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej Fundacji oraz na ich Facebooku

fot. Koło Gospodyń Wiejskich – Przyjaciele Trzebyczki FB

Alicja Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button