Powiat zawierciański w rankingu ZAMOŻNOŚCI!

Pismo Wspólnota udostępniło doroczny ranking, w którym uwzględniono zamożność per capita 2019. Jak prezentuje się powiat zawierciański?

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota jest to dwutygodnik wydawnictwa Municipium SA. Jest on najważniejszym pismem w kraju adresowanym do wszystkich osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym.

Jak co roku dwutygodnik udostępnił ranking najbogatszych i najbiedniejszych powiatów województwa śląskiego. Wskaźnik zamożności per capita obliczany jest w rankingu  niezmienną metodą od lat. Pominięte w niej zostały wpływy z dotacji celowych, ponieważ mają silne, lecz chwilowe oddziaływanie na wielkość dochodów.

Pismo Wspólnota podkreśla:

,,Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu.”

Autorami rankingu są profesor Paweł Swianiewicz i doktor Julita Łukomska. Twórcy tłumaczą, że dochody wpływające do budżetu zostały skorygowane na dwa sposoby:

1. Odjęte zostały składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. podatek janosikowy)

2. Do faktycznie zebranych dochodów dodane zostały skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. – Chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej – objaśniają autorzy. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych.

Dochody skorygowane, w taki sposób zostały podzielone przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Właśnie w  taki sposób powstaje ranking zamożności per capita. 

W trójce najbogatszych znajdują się powiaty: lubliniecki – 1013, 14 zł, tarnogórski – 968,06 zł i raciborski – 882, 42 zł. Zawiercie zajmuje ósme miejsce na szesnaście powiatów rankingu pisma. Jego zamożność per capita wynosi 748, 02 zł. 

Jak wynika z powyższych danych, powiat zawierciański plasuje się w połowie rankingu pisma Wspólnota. Liczmy, na to, że w przyszłorocznym rankingu Zawiercie zajmie wyższe miejsce, a prezydent Łukasz Konarski dołoży do tego celu wszelkich starań.

Źródło: Pismo Wspólnota

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button