I LO w Zawierciu bierze udział w programie Erasmus+

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu ponownie dołączyło do międzynarodowego projektu. Rozpoczął się on 1 września i potrwa aż do 31 sierpnia 2022 roku.


Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu przystąpili do realizacji projektu „Knowing our organic food”. Funkcjonujące w szkole oddziały dwujęzyczne dołączyły do europejskich szkół partnerskich, które uczestniczą w programie Erasmus +. Jego koordynatorem jest Jolanta Cholewka, nauczycielka języka angielskiego.

Celem projektu jest zapoznanie się z firmami, które zajmują się wytwarzaniem i promocją jedzenia organicznego w regionie. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami oczekuje się propagowania zdrowego i ekologicznego sposobu życia. Osiągnięcie stanu równowagi i zostanie osobą „Eko” wymaga zachowania pewnej dyscypliny, zarówno jeśli chodzi o sposób żywienia jak i podejmowanie życiowych decyzji.

Głównym założeniem projektu jest współdziałanie szkół we wspólnym temacie lub współdziałanie w celu rozwiązania wspólnego problemu . Wzajemna międzynarodowa współpraca rozwija umiejętność kreatywnego myślenia oraz orientacji na załatwienie sprawy. Celem projektu jest pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności, które następnie są wykorzystywanie do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Uczestnictwo w nim podnosi jakość i skuteczność pracy w szkołach partnerskich. Działania powinny także wpływać na otoczenie szkół. 

Szkoły uczestniczące w projektach w ramach Erasmus + mogą korzystać z międzynarodowych wymian uczniów. Sprzyja podnoszeniu jakości kształcenia, a przy okazji stwarza korzystne warunki do promowania wartości takich jak tolerancja, wolność, włączenie społeczne oraz niedyskryminacja. Na wszystkie te wartości kładzie się bardzo duży nacisk. 

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 16-18 lat, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności społeczne. Do tych umiejętności możemy zaliczyć m.in. umiejętności międzynarodowej współpracy, pracy w grupie, relacje, budowanie interpersonalnych relacji. Ponadto, poprzez udział w międzynarodowym projekcie uczniowie poprawią umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Nauczą się także lepszego dialogu w kwestiach technologiczno-informacyjnych.

Projekt „Knowing our organic food” pozwala na wymianę międzynarodową, w której weźmie udział 16 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu. Młodzież zostanie podzielona na 4-osobowe grupy, które wezmą udział w spotkaniach projektowych. Krajami partnerskimi będą Hiszpania, Portugalia i Rumunia. Każdy wyjazd na spotkanie do kraju partnerskiego będzie trwał 7 dni. W długość wyjazdu wliczony jest czas podróży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button