Listopadowa sesja Rady Powiatu

W czwartek, 26.11, odbyło się spotkanie Radnych Powiatu Zawierciańskiego. Uczestniczyło na nim 20 radnych i trwało ok. 50 minut.

Ogłoszony wcześniej przez Powiat Zawierciański porządek obrad zakładał m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025 czy też zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Poza kwestiami formalnymi, jak ustalenie porządku obrad czy głosowaniami w sprawie uchwał, podjętych zostało parę ciekawych wątków dotyczących powiatowego życia.

Interesująca była kwestia wniesiona przez Małgorzatę Machurę, która dotyczyła porządku obrad: „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Wyrażała ona zgodę na proponowane działanie, informując, że na ten cel są zabezpieczone środki w kwocie 80 tys złotych.

Grzegorz Piłka, Radny Powiatu Zawierciańskiego, poinformował o złożeniu interpelacji w sprawie remontu mostu w Trzebyczce. Radny Krzysztof Wrona, w drodze interpelacji prosił o szczegółową informację dotyczącą sytuacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Chciał aby znalazły się w niej dane dotyczące bieżącego zapotrzebowania, jak również sytuacji kadrowej oraz podania stanu faktycznego wolnych miejsc dla pacjentów zakażonych wirusem.

Na wypowiedź radnego Krzysztofa Wrony odpowiedział Gabriel Dors, Starosta Zawierciański. Poinformował on, że na dzień 25 października, w zawierciańskiej lecznicy znajdowało się 40 wolnych łóżek dla pacjentów covidowych. Jego wypowiedź wywołała dyskusje co do sposobu ich wykorzystania. Radni argumentowali, że miejsca mogłyby być przeznaczone dla mieszkańców powiatu, którzy potrzebują pomocy.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button