Piotr Czarnojańczyk liderem Partii Republikańskiej w Zawierciu

Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, lokalny społecznik, który od lat działa w trzecim sektorze będzie współpracował z partią Republikańską.

Piotr Czarnojańczyk jest nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Już wielokrotnie udowodnił, że potrafi wykorzystać swoje kontakty w Warszawie z korzyścią dla powiatu. Jest uważany za jednego z najlepiej zapowiadających się liderów w Zawierciu. Czy jego udział w partii Republikańskiej przyniesie korzyści naszemu regionowi? O tym przekonamy się w najbliższym czasie.

Tak jak zawsze będę się starał współpracować z republikańskimi ministrami, aby powiat zawierciański został odpowiednio doceniony przez Warszawę. Wczoraj odbyłem rozmowę z Ministrem Michałem Cieślakiem o tym, jak wesprzeć budżety samorządów w tym trudnym, pocovidowym okresie. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością mogę obiecać częste wizyty naszych ministrów w regionie. – mówił nam Piotr Czarnojańczyk, podczas wczorajszej konferencji w Katowicach.

Jakie są główne założenia agendy Partii Republikańskiej?

Według ugrupowania istotnymi wartościami są: rodzina jako związek kobiety i mężczyzny, wspólnota narodowa, niepodległe państwo, własność prywatna oraz demokracji. Partia opowiada się za programami prorodzinnymi i aktywizującymi młode pokolenie, rozwiązaniami pro przedsiębiorczymi, połączeniem aktywności oddolnej ze wspólnotową polityką państwa, zwiększaniem suwerenności energetycznej w połączeniu z „zielonym ładem”, aktywizowaniem obywateli w polityce obronnej oraz reformą sądownictwa i szkolnictwa.

Najważniejsze punkty programu republikańskiego dotyczą między innymi stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości; poruszają również kwestie:

  • zwiększenia suwerenności energetycznej za sprawą budowy Zielonego Ładu;
  • wzmocnienie działań i programów, mających na celu promowanie prokreacji, uprawienia samodzielności polskiej rodziny i podniesieniu poziomu jej zamożności;
  • dążenia do wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej;
  • zabezpieczenia państwa polskiego w kwestii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju handlu zagranicznego;
  • podejmowania współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią, jako byłego państwa Wspólnoty Europejskiej;
  • rozwijanie polskich sił militarnych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego w tym w szczególności jego wschodniej flanki;
  • zwiększenie efektywności samorządów lokalnych, łącząc oddolną aktywność społeczności lokalnych ze wspólnotową polityką państwa;
  • wyznaczenia priorytetów współpracy z USA zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej;
  • podkreślania stałych interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które służą zapewnieniu jej trwałej niepodległości i bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button