Zakupiony samochód z wadami

Podczas wizyt w Punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych w Szczekocinach bardzo często pojawia się temat zakupu samochodu używanego z ukrytymi wadami technicznymi. Wiele osób nie ma pojęcia co zrobić w takiej sytuacji oraz nie zna uprawnień przysługujących im jako kupującemu.

W wielu przypadkach zdarza się, iż samochód podczas wstępnych oględzin przed zakupem wydaje się w pełni sprawny, jednak w przeciągu kilku dni po jego zakupie okazuje się, iż posiada on szereg licznych wad ukrytych o których sprzedawca nam nie powiedział podczas sprzedaży.

Rękojmiasprzedającego jako podstawa odpowiedzialności za wady samochodu.

Art. 566 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż sprzedawca odpowiada względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy sprzedawcy będącego przedsiębiorcą jak i sprzedawcy będącego osobą prywatną.

Kiedy mamy do czynienia z wadą fizycznąoraz prawną rzeczy rzeczy?

Do czynienie nią z wadą fizyczną rzeczy mamy w przypadku gdy:

1. nie posiada ona właściwości, które powinna mieć ze względu na przeznaczenie danej rzeczy;

2. nie posiada cech lub właściwości, o których sprzedawca zapewniał;

3. nie nadaje się do wskazanego celu

4. rzecz została wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna rzeczy została zdefiniowana w Kodeksie Cywilnym i uznaje się że Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

Termin konsumenta do skorzystania z rękojmi.

Co do zasady uprawnienie do skorzystania z rękojmi używanego samochodu jest ważne 2 lata. Natomiast kupujący po stwierdzeniu usterki auta, musi zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem w ramach rękojmi w ciągu roku od wykrycia wady. W ramach rękojmi można również dochodzić roszczeń po upływie 2 lat od zakupu auta, jeśli kupujący udowodni celowe zatajenie wad przez sprzedawcę

Przysługujące uprawnienia z tytułu rękojmi:

1. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny

2. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

3. żądanie usunięcia wad

4. żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad

Powyższe uprawnienia przysługują kupującemu oraz ma on możliwość wyboru z którego uprawnienia chce skorzystać. Oczywiście często zdarza się, iż realnie nie ma możliwości skorzystania z przysługującego uprawnienia ponieważ nie można fizycznej możliwość np.: wymiany rzeczy wonnej od wad. Jednak w tym przypadku należy pamiętać o ograniczeniu wynikającym z art. 560 Kodeksu Cywilnego, ponieważ kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy – chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Sprzedawca pozostaje bezczynny co robić dalej?

W przypadku gdy sprzedawca nie ma zamiaru zakończenia sporu w sposób polubowny to w pierwszej kolejność powinniśmy złożyć pisemne oświadczenie o odstaniu od zawartej umowy kupna samochodu. Gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do powyższego odstąpienia to pozostaje nam wytoczenie powództwa przed sądem cywilnym. Oczywiście jak w każdym postępowaniu przed sądem mamy możliwość złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button