Działalność nierejestrowana

W czasie udzielania porad prawnych w Punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych w Szczekocinach dosyć często pojawia się temat związany z rozpoczęciem prowadzenia działalności nierejestrowanej. Z uwagi, że działalność nierejestrowana funkcjonuje dosyć krótko w Polsce, bo od 2018 roku to w niniejszym artykule zajmę się omówieniem jej najważniejszych cech.

Jakie warunki należy spełnić aby rozpocząć działalność nierejestrowaną?

Pierwszym warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prowadzenia działalności nierejestrowanej jest fakt, iż osoba rozpoczynająca działalność nierejestrowaną nie prowadziła wcześniej w okresie 60 miesięcy działalności gospodarczej.

Drugim warunkiem umożliwiający prowadzenie działalności nierejestrowanej jest nieprzekroczenie progu przychodu z działalności nierejestrowanej wynoszącego 50 procent minimalnego wynagrodzenia. Tak więc każdym rokiem, po podwyżce minimalnego wynagrodzenia  przychód z prowadzenia działalności nierejstrowanej będzie także się zwiększał. Co istotne po przekroczeniu wyżej wspomnianego progu kwotowego będziemy zobowiązani do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższego działalność nierejestrowana jest dobrym sposobem na podreparowanie budżetu domowego. Dzięki działalności nierejestrowanej możemy także spróbować własnych sił w prowadzeniu własnego biznesu, a gdy biznes się rozwinie to uzyskujemy możliwość przekształcenia go w działalność gospodarcza rejestrowaną.

Jak wygląda kwestia opłaty składek ZUS w działalności nierejestrowanej?

Podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej nie musimy opłacać składek ZUS, ponieważ nie dokonujemy żadnej rejestracji w ZUSie ani nie składamy żadnych deklaracji.

Podatek a działalność nierejestrowana.

Z uzyskanego przychodu z działalności nierejestrowanej należy jednak odprowadzić podatek dochodowy. Jednak nie rozliczamy się miesięcznie jak przedsiębiorcy tylko w podatkowym zeznaniu rocznym wykazujemy przychód w PIT-36 w części dotyczącej innych źródeł.

Podatek Vat przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej

Co do zasady przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie opłaca się podatku VAT dlatego, że jest się objętym zwolnieniem podmiotowym. Zwolnieniem podmiotowym jest się objętym gdy przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku. Należy jednak pamiętać, iż niektóre formy działalności nierejestrowanej jednak nie są zwolnione z VATu takie jak np.: usługi prawnicze lub jubilerskie. 

Obowiązki przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej.

Zajmując się działalnością nierejestrowaną jesteśmy zobowiązani do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Taką ewidencję można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Prowadzenia takiej ewidencji pomoże nam także ustalić czy przypadkiem nie przekroczyliśmy progu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Następnie jak już wcześniej wspomniano należy odprowadzić podatek z przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym w formularzu PIT-36. Oczywiście przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej należy przestrzegać praw konsumentów.

Co ważne należy wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego. Takie żądanie klient może zgłosić w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa.

Co musi zawierać faktura?

Wystawiana faktura musi zawierać:

  • datę wystawienia
  • numer kolejny
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usługi
  • cenę jednostkową towaru lub usługi
  • kwotę należności ogółem.

Jak wynika z powyższego prowadzenie działalności nierejestrowanej posiada wiele zalet i nie powinno być problematyczne dla osób rozpoczynających własny biznes. Oczywiście przy rozpoczynaniu danego rodzaju biznesu należy wcześniej doglądnie przeanalizować temat aby mieć pewności, iż nasze działania będą prowadzone należycie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też zachęcam do wizyty w Punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych Szczekocinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button