Pełnomocnik z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych

Wiele osób zgłaszających się do Punktu Nieodpłatnych Porad w Szczekocinach nie jest świadomych tego, że przysługuje im pełnomocnik z urzędu do reprezentowania ich przed sądem. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat pełnomocnika z urzędu, zasady jego przyznawania oraz zagadnienie zwolnienia od kosztów sądowych.

Kim jest pełnomocnik z urzędu?

Na wstępnie musimy sobie wyjaśnić kim jest pełnomocnik z urzędu. Pełnomocnikiem z urzędu może być adwokat lub radca prawny, który reprezentuje interes klienta w postępowaniu sądowym. Pełnomocnik z urzędu przysługuje także już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję. Adwokata lub radcę prawnego wyznacza sąd i jest on zobowiązany do reprezentacji interesów klienta, aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem I oraz II instancji.

Kiedy i jak wnioskować o pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o pełnomocna z urzędu można złożyć osobno lub wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek możemy złożyć w czasie rozprawy ustnie do protokołu lub w formie pisemnej. Co istotne wniosek o pełnomocnika z urzędu możemy złożyć już przed wszczęciem postępowania i należy go złożyć do sądu, który jest właściwy do prowadzenia danej sprawy. W takim przypadku wyznaczony adwokat lub radca prawny pomoże nam sporządzić odpowiedni pozew i złoży go w sądzie.

Pełnomocnik z urzędu a koszty postępowania sądowego.

Zalecane jest aby wraz z wnioskiem o pełnomocnika z urzędu dokonać złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. W takim przypadku przy uwzględnieniu powyższych wniosków strona nie poniesie kosztów sądowych takich jak np.; wpis sądowy. Jednak należy pamiętać, że po przegraniu sprawy będziemy zmuszeni do opłacenia kosztów zastępstwa procesowego strony przeciwnej. Dlatego, też w każdym przypadku należy rozważyć wszystkie ewentualności związane ze sprawą.

Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru.

Wiele osób sądzi, że pełnomocnik z urzędu jest dużo gorszym rozwiązaniem niż adwokat lub rada prawny, którego wynajmiemy odpłatnie. Nie jest to prawdą, ponieważ pełnomocnik z urzędu ma obowiązek reprezentować interes wnioskodawcy równie rzetelnie jak interes klienta, który wynajmie go prywatnie. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z norm etycznych zawartych w kodeksie etyki adwokackiej. W przypadku nagannego zachowania pełnomocnika z urzędu, będzie on ponosił odpowiedzialność dyscyplinarną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button