Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Obecnie nasza forma psychiczna i samopoczucie wystawione są na ciężką próbę. Niekorzystnie wpływa na nas nie tylko pora roku, ale i wydarzenia dookoła nas. Zaniedbanie zdrowia psychicznego może powodować równie wielkie problemy jak zdrowie fizyczne. 


Fundacja ADRA zaprasza mieszkańców śląska na skorzystanie z bezpłatnej pomocy, która poprawi nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie. W ramach świadczonej pomocy w województwie śląskim przeprowadzane są warsztaty grupowe oraz indywidualne, jak również poradnictwo i konsultacje psychologiczne. Indywidualne sesje z psychologiem użytkowników odbywają się tylko kiedy zostanie zgłoszona taka potrzeba. Świadczenie pomocy odbywa się metodą zdalną. Informacje odnoszące się do naboru znadziemy na stronie (https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/9/wojewodztwo-slaskie/72  – przyp. red.).

Program indywidualnych konsultacji jest związany z pracą w następujących obszarach: 

  • Radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów związanych z pandemią 
  • Wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości

Pomoc udzielana jest przez ekspertów, którzy finansowani są ze Śląskiego Dofinansowania z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Grupę wsparcia utworzono 5 października, na dzień 12 listopada składa się z 420 członków. W ramach wspomnianej grupy będzie odbywała się działalność konsultingowo-pomocowa, która dotyczyć między innymi pomocy rodzinom osób uzależnionych, ofiarom przemocy w rodzinie, osobom w trakcie rozwodu, przechodzącym kryzys w rodzinie czy dotkniętym innymi życiowymi tragediami. Z pomocy skorzystać też mogą osoby z problemami w pracy czy też mające trudności w innych sferach życia codziennego.

Projekt ten jest również świetną okazją do promocji lokalnych grup wsparcia. Organizatorzy projektu zwracają się z prośbą do działających na terenie województwa lokalnych grup, które swoją działalność opierają na bezpośrednim kontakcie uczestników, o udzielenie informacji na temat prowadzonych działaniach. Jest to możliwe darmową reklamę na portalu GrupyWsparcia.pl. 

Na dzień 12 listopada w zakładce strony Lokalne Grupy Wsparcia i Ośrodki Wsparcia znajduję się jedna placówka z Zawiercia. Jest to Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”, mieszczące się przy ul. Powstańców Śląskich 6 w Zawierciu.

Realizowanie projektu jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Śląskiego, które odbywa się w ramach realizacji celów zdrowia publicznego. Partykularny cel zdrowotny nazywa się “Promocją Zdrowia Psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Dodatkowe informacje w tym zakresie można otrzymać pisząc na adres e-mailowy: kontakt@grupawsparcia.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button