Profilaktykę przeciwko alkoholizmowi warto zaczynać jak najwcześniej

Alkoholizm jest poważną chorobą, wyniszcza nie tylko samego chorego, lecz również jego bliskich. Dlatego od najmłodszych lat ważne jest uświadamianie i zapobieganie. Certyfikowany trener Grzegorz Tokarczyk przeprowadził szkolenia w tym zakresie.

W czwartek, 1 października, uczniowie klasy szóstej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz wychowankowie świetlicy środowiskowej wzięli udział w ważnej debacie zorganizowanej w ramach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej. W tym celu podejmowane są zadania, które zapobiegają złym tendencjom i promują środowisko niepijących.

Postawiono na zmniejszenie tendencji do zachowań alkoholowych wśród młodzieży. W tym celu promowano postawy trzeźwości oraz kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży. W różnorodny sposób budowano postawę zachowania trzeźwości. Podjęto w tym celu działania takie jak animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole oraz uświadamianie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych. Nacisk położono na działania dydaktyczne. Na kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych przekonań dotyczących środków psychoaktywnych oraz na kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia.

Uczestnicząca w zajęciach młodzież była zaangażowana. Brała udział w zlecanych podczas debaty zadaniach, przykładając szczególną uwagę do odgrywania scenek. Tematyka zajęć była ciekawa dla młodzieży, dlatego pojawiło się wiele pomysłów oraz refleksji nad przerobionym tematem. Dzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami spożywania alkoholu przez innych. Tematem rozmów był również strata, którą ponoszą ponoszą osoby pijące. W spotkaniu brali udział tzw. świadkowie trzeźwości, czyli osoby dorosłe, które z własnego wyboru nie piją alkoholu. 

Fot. UG Ogrodzieniec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button