Na czasie

Potrzebujesz wsparcia psychologicznego? Sprawdź gdzie możesz otrzymać poradę!

W okresie ferii zimowych uczniowie oraz ich rodzice mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W odniesieniu do obecnej sytuacji pandemicznej powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpoczęła ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r. Oprócz pomocy stacjonarnej funkcjonuje również bezpłatna infolinia –  800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Pomoc udzielana przez te ośrodki polega m.in. na prowadzeniu terapii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Dla rodziców placówki te oferują wsparcie m. in. w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii. Są one zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, zważywszy na szczególną sytuację pandemiczną, w jakiej się znajdujemy. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania poradni znajdują się na ich stronach internetowych oraz w szkołach.

Oprócz stacjonarnych form działania ruszyła poradnia on-line “Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Powstała ona w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w związku z zagrożeniami wynikającymi ze stanu pandemii. Oferta poradni on-line jest skierowana w szczególności do: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, instytucji ochrony zdrowia, wspierania rodziny, wymiaru sprawiedliwości, Centrów Zdrowia Psychicznego, pomocy społecznej i innych podmiotów publicznych i niepublicznych, w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button